Tudi gostje tokratne oddaje se bodo pogovarjale o kakovostni kulturno-umetnostni vzgoji kot pomembnem delu otrokovega vsakdana. Foto: RTV Slovenija
Tudi gostje tokratne oddaje se bodo pogovarjale o kakovostni kulturno-umetnostni vzgoji kot pomembnem delu otrokovega vsakdana. Foto: RTV Slovenija

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje od leta 2006 skrbita za razvoj in dostopnost kakovostnih programov in projektov kulturno-umetnostne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti za različne ciljne skupine.

Vsak torek med 17.00 in 18.30 lahko na RTV SLO – MMC TV in na spletni strani projekta B-AIR prisluhnemo razmislekom strokovnjakov in ustvarjalcev o umetnosti za otroke. V torek, 31. januarja, bodo z nami Martina Peštaj, urednica Uredništva otroških in mladinskih oddaj, TV Slovenija, Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo na Ministrstvu za kulturo, Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka za kulturno - umetnostno vzgojo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter Darja Štirn, Zavod PETIDA. Pogovarjale se bodo o kakovostni kulturno-umetnostni vzgoji kot pomembnem delu otrokovega vsakdana.

Gostje v studiu bodo predstavile pomembnejše nacionalne projekte in platforme, ki povezujejo polje vzgoje in izobraževanja ter kulture in so v podporo tako strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju kot kulturi, pa tudi širše – vsem, ki si želijo otrokom približati svet umetnosti in se zavedajo, kako pomembno je, da sta kultura in umetnost del otrokovega vsakodnevnega življenja. Poudarjajo, kako pomembna je kakovost kulturno-vzgojnih programov in projektov in zakaj je treba skrbeti za raznoliko in starostno primerno ponudbo. Skozi primere dobrih praks bodo spregovorile o pomenu neposrednega stika otroka z umetnino in/ali umetnikom ter kakšna je dodana vrednost sodelovanja vzgojiteljev/učiteljev in umetnikov.

Ali je za otroka umetnost – pomembna?
Martina Peštaj
: "Vsako srečanje otroka z umetnostjo je posebno doživetje. Podobe ga vznemirjajo, pritegnejo ali odbijajo in v njem oblikujejo občutek za lepo, za umetnost. Vidi barve, sliši besede in melodije, posluša zgodbe. Gleda, doživlja čustva in jih predeluje v svoji prosti igri ali notranjem svetu. Ko sedi v temi dvorane, je v njem prav poseben občutek, ki ga odnese domov in ga vedno znova obuja v svojem spominu. V vsem tem je vrednost umetnosti za otroke in želeli bi si, da se z njo srečajo takoj, ko naredijo svoje prve korake. Tako bodo čez nekaj let zares zvesta in pozorna publika različnih zvrsti umetnosti, v njej bodo uživali, jo kritično sprejemali in vrednotili."

Zakaj je razmišljanje o kategorijah starostnih skupin tako pomembno; kaj in kakšno umetnost ponuditi otroku v določeni starosti?
Martina Peštaj: "Ponudba umetnosti za otroke je široka, raznolika in pisana in prav je, da otroci to širino začutijo in preizkusijo. Je pa prav zato izjemno pomembna premišljena izbira, upoštevanje starosti in stopnje razvoja, izkušenj z umetnostjo in dinamike skupine otrok. Srečanje otrok z umetnostjo, na katero so pripravljeni, ki se jih dotakne na njim prilagojen način in odpira nove možnosti za razmišljanje, pogovore in poustvarjanje, je največ, kar si lahko želimo. In če se tega držimo, postanejo otroci hvaležna in predana publika. Zato bodimo pogumni, ponudimo otrokom umetnost, za katero verjamemo, da bi jo morali videti, prilagodimo ogled njim in njihovim značilnostim in zagotovo bomo opazovali njihove zadovoljne obraze."

Darja Štirn: "Pomembno je, da vzgojitelji izbirajo izkušnje in vsebine, izzive, ki jih bo otrok lahko povezal s svojimi konteksti, realnim življenjem, vsebinami, ki so zanj aktualne. In v tem pomenu izbiramo tudi vrsto umetniškega medija in obliko predstavitve."

Foto: RTV Slovenija
Foto: RTV Slovenija

Kdo pri nas v Sloveniji skrbi za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje?
Nataša Bucik
: "Kulturno-umetnostna vzgoja je področje, ki je na presečišču vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti, zato obe ministrstvi, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, že od leta 2006 načrtno skrbita za sodelovanje in partnersko povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov ter umetnikov. Ves čas je naš tesni partner Zavod RS za šolstvo, zdaj pa tudi Andragoški center Slovenije, Center za poklicno izobraževanje ter Urad RS za mladino. V sodelovanju s profesionalnimi kulturnimi ustanovami z vseh področij kulture razvijamo, spodbujamo razvoj in (so)financiramo kakovostne kulturno-vzgojne projekte, programe, dejavnosti in vsebine, s katerimi omogočamo otrokom in mladim, pa tudi odraslim sprejemanje (branje, gledanje, poslušanje …), pa tudi ukvarjanje z različnimi področji umetnosti, v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Pomembno vlogo imajo tu tudi lokalne skupnosti."

Nada Požar Matijašič: "Velik poudarek dajemo ozaveščanju strokovne in širše javnosti o pomenu kulture, umetnosti in ustvarjalnosti za celosten razvoj posameznika. Zavedamo se, da nas stik z različnimi kakovostnimi kulturnimi vsebinami in dejavnostmi bogati, omogoča nam pridobivanje novih izkušenj, spodbuja nas h kritičnemu pogledu na svet, k razpravi o drugačnosti, o predsodkih, zlasti pa nam omogoča spoznavanje sveta in odzivanje nanj z različnimi 'jeziki': besedo, sliko, gibom, zvokom, ritmom ..."

Predavanje z naslovom Kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja – pomemben del otrokovega vsakdana poteka v okviru mednarodnega projekta B-AIR, v ciklu B-AIR LAB, ki ga sofinancirata Ustvarjalna Evropa in Ministrstvo za kulturo RS-ja in je del serije spletnih seminarjev, predavanj in okroglih miz, namenjenih razpiranju razmislekov o pomenu umetnosti in domišljije, glasbe, ustvarjanja in poslušanja ter pripovedovanja zgodb; za kakovosten otroški razvoj.

Predavanje lahko spremljate na strani RTV SLO – MMC TV in na spletni strani projekta B-AIR.

Gostjam v studiu lahko zastavite vprašanja prek aplikacije slido.com/ars ali prek e-naslova b-air@rtvslo.si.