Odbor DZ-ja za kulturo je razpravljal o postopkih ministrstva za kulturo pri dodeljevanju statusov samozaposlenega v kulturi in pravic do plačila socialnih prispevkov. Po besedah članov poslanske skupine Levice postopki namreč niso bili izpeljani po predpisih. Foto: DZ/Matija Sušnik
Odbor DZ-ja za kulturo je razpravljal o postopkih ministrstva za kulturo pri dodeljevanju statusov samozaposlenega v kulturi in pravic do plačila socialnih prispevkov. Po besedah članov poslanske skupine Levice postopki namreč niso bili izpeljani po predpisih. Foto: DZ/Matija Sušnik

Sklic seje je zahtevala poslanska skupina Levice, ker se je, kot je v uvodu pojasnila predsednica odbora Violeta Tomić, položaj kulturnikov z epidemijo še poslabšal, med njimi pa zlasti samozaposlenim v kulturi.

Predsednica odbora, ki prihaja iz vrst Levice, je dejala, da so kulturni delavci več mesecev opozarjali, da je minister za kulturo Vasko Simoniti ustavil izdajanje odločb za pravice do plačila prispevkov. Po njenih besedah je minister nekatere vloge zavrnil tudi mimo mnenj strokovne komisije, nekaterim prosilcem pa odobril le vlogo za status, ne pa tudi vloge za plačilo prispevkov. Dejala je, da je to v neskladju z uredbo za samozaposlene, po kateri naj bi bili obe vlogi obravnavani istočasno, s tem pa tudi odločanje o njih.

Ministrstvu očitane kršitve zakona o upravnem postopku
Na odboru je bilo izpostavljeno tudi, da prosilci za vpis v razvid samozaposlenih na odločbe čakajo nerazumno dolgo, nekateri celo več mesecev, pri čemer ministrstvo krši zakon o upravnem postopku, ki v 222. členu določa, da mora o vlogah odločiti najpozneje v dveh mesecih.

Minister ima široke pravice o odločanju in lahko odloča sam ter to tudi utemelji.

Vasko Simoniti

Minister Simoniti je pojasnil, da ministrstvo trenutno plačuje prispevke 2423 samozaposlenim. Letos so prejeli 281 novih vlog za plačilo prispevkov, 41 jih je bilo posredovanih v vnovični pregled in strokovni komisiji. Kot je dejal, je prejel nezadostno argumentirane predloge. Po njegovih besedah so 11 vlagateljem odobrili in izdali odločbe, 21 jih je bilo zavrnjenih, obveščanje o tem, da je devetim primerom zavrnjena pravica do prispevkov, pa je še v pripravi. Poudaril je, da minister sprejme odločitev po posvetovanju strokovne komisije, vendar njeno mnenje ni obvezujoče. "Minister ima široke pravice o odločanju in lahko odloča sam ter to tudi utemelji," je dejal Simoniti.

Pesnica Anja Golob in bobnar Enos Kugler sta kot samozaposlena v kulturi predstavila tako rekoč stanje s terena. Anja Golob ga je označila za akutno situacijo, ki je posledica delovanja ministrstva in kršitve uredbe, zato je ministrstvo pozvala k transparentnosti in popravi krivic. Kugler pa je predstavil svoj primer – odobren mu je bil vpis v razvid, vendar brez odločbe za prispevke. To pomeni, da si mora sam poravnati prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.

Sorodna novica Kulturniki v negotovosti zaradi zamud pri vlogah za status samozaposlenih v kulturi

Tadej Meserko iz društva Asociacija je dejal, da je omenjena nesočasnost pri izdajanju odločb kršitev zakona o splošnem upravnem postopku. Društvo, v katerem so povezani nevladne organizacije in posamezniki na področju kulture, je po besedah Meserka dobilo tudi mnenje pravnika Rajka Pirnata. Glede na njegovo mnenje, je strokovna komisija integralni del postopka, minister pa bi naj njeno mnenje praviloma upošteval – v nasprotnem primeru mora v odločbi navesti, katera dejstva odstopajo.

Pravica do plačila prispevkov iz proračuna: pravica ali privilegij?
V več kot pet ur trajajoči razpravi članov odbora je bilo poudarjeno, da do kršitve zakonodaje ne bi smelo priti – med drugim, ker gre za usodo posameznikov in njihovo preživetje. Med opozicijskimi in koalicijskimi člani so se kresala mnenja o tem, ali je pravica do plačila prispevkov iz proračuna pravica ali privilegij. Člani iz vrst opozicije so ocenili, da se je minister z "arbitrarnim" odločanjem o prispevkih postavil nad strokovno komisijo. Člani iz vrst koalicije pa so med drugim poudarili, da bo odločanje o vlogah poenostavila digitalizacija, ki jo pripravljajo na ministrstvu za kulturo.

Odbor ni potrdil predlaganih sklepov opozicije, naj ministrstvo in vlada nemudoma odpravita nepravilnosti pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih in vlog za pridobitev pravice za plačilo prispevkov, ter tistim vlagateljem, ki jim je bila odločba za prispevke izdana naknadno in so si jih zaradi tega morali poravnati sami, povrneta sredstva za socialno varnost.

Koalicijski člani obstruirali sejo o Zlatku, minister jo je zapustil
Na seji, ki je sledila, je odbor obravnaval izbris raperja Zlatana Čordića – Zlatka iz razvida samozaposlenih. Koalicijski člani odbora so sejo obstruirali in tudi minister jo je zapustil. Primož Siter iz Levice je zato predlagal, naj o tem razpravlja kolegij predsednika DZ-ja, ker da je navzočnost ministra na seji njegova dolžnost.

Sorodna novica Ministrstvo: Samozaposlene lahko izbrišemo; odbor nasprotuje pravilniku o komisijah

Predsednica odbora je napovedala, da bo obstruirano točko uvrstila na eno od prihodnjih sej, saj gre po njenih besedah za precedenčni primer. Ministrstvo po njenih besedah nima pravice odvzeti statusa in plačevanja prispevkov, razen v primerih, ko nekdo presega dohodkovni cenzus ali se ugotovi, da samozaposleni v tem času ni bil rezident RS za davčne namene. Dodala je, da ima pravico do izreka prepovedi opravljanja poklica samo sodišče.

Zlatko je očitek v odločbi, da premalo časa posveča ustvarjanju, označil za laž, odvzem statusa pa za protipraven. Kot je dejal, je bil aktiven državljan, njegova dejanja, da so bila sarkazem oziroma šala, resnica pa se bo po njegovih besedah izkazala na sodišču. Po mnenju pravnika Rajka Pirnata, ki ga je pridobil Radio Slovenija, je odločba o izbrisu pravno nevzdržna, kar bo po njegovi oceni potrdilo tudi sodišče, če bo Zlatko sprožil upravni spor.

31. nujna seja Odbora za kulturo