Ob tem so dali v odboru tudi priporočilo, naj ministrstvo upravičenim najemnikom koordinira zagotovitev nadomestnih prostorov. Prvi koraki so storjeni, rešitve za zdaj ni.

Zaradi zagotavljanja možnosti za delovanje uporabnikov prostorov, ki delujejo na Metelkovi 6, je ministrstvo prosilo za pomoč ministrstvo za javno upravo, ki upravlja centralizirano državno premoženje. Foto: BoBo
Zaradi zagotavljanja možnosti za delovanje uporabnikov prostorov, ki delujejo na Metelkovi 6, je ministrstvo prosilo za pomoč ministrstvo za javno upravo, ki upravlja centralizirano državno premoženje. Foto: BoBo

Na ministrstvu pojasnjujejo, da so uporabnikom Metelkove 6 poslali vabila za sestanke, za katera so se vsi, razen Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, ki se ni odzvala, zahvalili. Obenem so pojasnili, da se bodo sestanka udeležili, a šele po koncu epidemije oz. ko bodo izpolnjeni pogoji za sklic skupnega sestanka z vsemi najemniki, saj imajo enako zgodovino in pravno osnovo, enaka so tudi njihova pričakovanja, pravijo nevladniki.

Sorodna novica Ministrstvo za kulturo "deložira" nevladne organizacije, ki pa Metelkove 6 "ne nameravajo zapustiti"

Ministrstvo: Uporabniki nimajo vsi enakega položaja in pravne podlage
Na ministrstvu pa poudarjajo, da uporabniki Metelkove 6 nimajo enake zgodovine oz. enakega položaja in pravne podlage, ki bi temeljila na dodelitvi po leta 1997 izvedenem razpisu in sklenjeni pogodbi. Nekateri so prišli pozneje, nekateri so med seboj zamenjali prostore, nekateri so sklepali podnajemne pogodbe, zasedli druge prostore, nekateri pa so v stavbi celo samovoljno, brez soglasja ministrstva.

Dodali so, da nekateri uporabniki prostorov na Metelkovi ne izvajajo kulturnih programov oz. projektov in da zaradi takšne raznolikosti uporabnikov ni mogoče obravnavati skupaj.

Sestanka se za zdaj ni udeležil nihče od povabljenih
Po navedbah ministrstva so v odgovorih na njihove odzive na vabilo poudarili, da je dogovarjanje z njimi nujno, saj jih k temu zavezuje tudi sklep delovnega telesa DZ-ja in da jih zato s pomislekom o skupni obravnavi vseh hkrati na sestankih pričakujejo. A se, kot dodajajo na ministrstvu, kljub temu nihče od vabljenih sestanka v zanj predvidenem terminu ni udeležil.

Sorodna novica Več kot 200 organizacij nasprotuje izselitvi najemnikov z Metelkove 6

Zaradi zagotavljanja prostorske možnosti za delovanje uporabnikov prostorov, ki delujejo na Metelkovi 6, je ministrstvo prosilo za pomoč ministrstvo za javno upravo, ki upravlja centralizirano državno premoženje. Za zagotovitev nadomestnih prostorov za posamične nevladne organizacije z njihovega področja pa so bili zaprošeni še ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Po prejemu odgovorov od ministrstev bo treba, če prostorov ne bo mogoče zagotoviti s pomočjo zaprošenih, zaprositi za pomoč še okoliške občine in Mestno občino Ljubljana, so zapisali na ministrstvu.

Dodali so, da država zasebnim pravnim osebam, ki delujejo na področju kulture, po zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko pomaga pri zagotavljanju prostorskih možnosti za njihovo delovanje z brezplačno uporabo državne javne kulturne infrastrukture, ni pa tega dolžna storiti, medtem ko je javnim subjektom s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država, prostorske razmere za njihovo delovanje dolžna zagotoviti.

Sorodna novica Odzivi na dogajanje na Metelkovi 6: "Uničevanje slovenske kulture se nadaljuje"

Zato so si že prejšnji ministri prizadevali, da bi se stavba po prenovi namenila opravljanju državne javne službe, in sicer je bila leta 2018 izvedena prostorska preverba umestitve Prirodoslovnega muzeja na Metelkovo. Ministrstvo daje prednost po prenovi Metelkove 6 prav temu muzeju.

"Gre za kolektivno vprašanje delovanja Metelkove"
Pri društvu Mesto žensk, ki imajo prostore na Metelkovi 6, so pojasnili, da predloga za sporazumno prekinitev najemne pogodbe ter izselitev do 31. januarja, ki jim ga je poslalo ministrstvo, niso podpisali. Pojasnili so, da so vse organizacije zaprosile za skupen sestanek po epidemiji, saj gre ne nazadnje za kolektivno vprašanje delovanja Metelkove in vseh najemnikov. Namen kolektivnega sestanka pa bi bil tudi spregovoriti o obnovi, kot so jo predlagali v njihovi različici sporazuma, a na to niso prejeli odgovora.

Kot so še zapisali, od ministrstva za kulturo pričakujejo, da z vso resnostjo zažene dialog, ki bo vključeval vse organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6. Če tega ne bo storilo, bodo zadeve reševali po sodni poti.