Na zadnji dan leta je Slovenski filmski center dobil sredstva iz proračuna

Na področju filma kljub temu še zmeraj ostaja več nejasnosti in negotovost. Po podatkih z začetka lanskega leta je SFC iz državnega proračuna za 2020 prejel slabih 5,5 milijona evrov, a jim od tega slabih 15 odstotkov zaradi zapletov z uvrščanjem filmov v Nacionalni razvojni program ni uspelo počrpati. Na SFC-ju tako za letos upajo tudi na razumevanje ministrstva pri zagotovitvi omenjenih sredstev, v znesku 729.400 evrov.

Večkratni pozivi k spremembi zakona o SFC-ju
Po navedbah SFC-ja jim je ministrstvo za letošnji program že novembra odobrilo 6,4 milijona evrov, do zdaj pa so prejeli 4,6 milijona evrov. Na terenu poleg zamud z izplačili in z objavo programskih razpisov opozarjajo tudi, da imajo pri snemanju med epidemijo dodatne stroške zaradi zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, večkrat so tudi izrazili pozive k spremembi zakona o SFC-ju za posodobitev področja financiranja in večje avtonomije institucije. Na SFC-ju trenutno čakajo še na potrditev novega sveta te javne agencije.

Že novembra 2018 pa je bil soglasno sprejet sklep odbora DZ-ja za kulturo, po katerem naj bi do leta 2022 sredstva – zgolj za delo SFC-ja – dosegla 11 milijonov evrov, kar tudi filmarji zelo podpirajo. Je pa minister za kulturo Vasko Simoniti na februarski 12. seji Nacionalnega sveta za kulturo napovedal, da bo filmu že letos namenjenih skoraj 11 milijonov evrov. Kot je znesek na omenjeni seji razčlenil Simoniti, je za film na ministrstvu rezerviranih okrog devet milijonov evrov, iz kulturnega evra še 500.000 evrov in iz naslova RTV Slovenija še 1,75 milijona evrov.

Rekordna finančna podpora domačim ustvarjalcem na področju knjige

Na agenciji za knjigo že razkrivajo načrte
V. d. direktorja JAK-a Sebastjan Eržen je sporočil, da je proračun agencije v letu 2020 znašal 5.367.574 evrov, v letu 2021 pa 6.781.937 evrov, kar je za 1.414.363 evrov več kot v letu poprej. Od ministrstva so na agenciji prejeli dve odločbi – in sicer odločbo o financiranju z dne 11. januarja in dopolnilno odločbo z dne 19. marca.

Program JAK-a za leto 2021 je bil po besedah Eržena pripravljen že na podlagi januarske določbe, svet agencije pa ga je sprejel na seji v januarju. "V programu dela za leto 2021 je bilo pripravljeno tudi zvišanje avtorskih honorarjev za domače avtorje in prevajalce, ponovno so bile uvedene štipendije za vrhunske pisatelje in prevajalce; posebna pozornost pa je bila namenjena tudi povišanju sredstev za digitalizacijo knjige," je še zapisal v. d. direktorja.

Dodatni denar, ki so jim ga namenili na ministrstvu, bodo po Erženovih besedah porabili za načrtovano zvišanje avtorskih honorarjev avtorjev in prevajalcev, za štipendije ter za digitalizacijo.

Častno gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu zamaknjeno na leto 2023

Na vprašanje, ali na JAK-u pričakujejo, da bo njihov letni priliv odslej znašal slabih 6,8 milijona evrov, je Eržen odgovoril, da je za izvedbo programa dela agencije za knjigo nujno, da si vodstvo vsako leto prizadeva pridobiti čim višji znesek finančnih sredstev od ustanovitelja: "Ne nazadnje je tudi v zakonu o javnih agencijah med nalogami JAK-a določeno, da mora ta s podeljevanjem delovnih štipendij in z drugimi ukrepi zagotavljati stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike. Pred vrati pa sta tudi knjižna sejma v Frankfurtu in Bologni, na katerih se bo Slovenija trudila predstaviti v najboljši mogoči luči."

Agencija za varstvo konkurence zaradi več prijav opravila raziskavo knjižnega trga

Tudi več prizadevanj za digitalizacijo
Eržen je zapisal tudi, da si kot v. d. direktorja prizadeva, da ta javna agencija "opravlja vse zakonsko določene naloge", med katerimi so denimo odločanje o izbiri programov in projektov s področja knjige ter zagotavljanje njihovega financiranja, izvajanje knjižničnega nadomestila, spodbujanje slovenske knjige in avtorjev ter mednarodna dejavnost, njegova prizadevanja pa se bodo nanašala tudi na področje digitalizacije knjige, ki mu je tudi letos namenjenih več sredstev.

Predvsem pa se zdi Erženu pomembno, da JAK kot porabnik javnih sredstev, "deluje transparentno in zakonito". Kot je sklenil: "Predlogov za izboljšave na področju knjige je veliko, kar bo tudi predmet strategije (JAK strategije v tem trenutku nima sprejete), ki jo bo moral prihodnji direktor ali direktorica predstaviti svetu JAK-a in ga seveda z njo tudi prepričati o kandidaturi."