Začeli bodo rušiti pisarniško poslopje na vzhodni in knjižnični del na zahodni strani Rotovškega trga. Ohranili bodo le obokano klet. Sledili bodo izkopi in naposled gradnja. Trg bodo s prehodi povezali tudi z Gosposko in Lekarniško ulico. Foto: Radio Maribor/Dejan Rat
Začeli bodo rušiti pisarniško poslopje na vzhodni in knjižnični del na zahodni strani Rotovškega trga. Ohranili bodo le obokano klet. Sledili bodo izkopi in naposled gradnja. Trg bodo s prehodi povezali tudi z Gosposko in Lekarniško ulico. Foto: Radio Maribor/Dejan Rat
Sorodna novica Do 12,7 milijona evrov za Center Rotovž: "Bolj veselega dneva kulture v Mariboru še ni bilo"

Ker bo to zahteven gradbeni poseg, je Mestna občina Maribor ta teden vnovič sklicala sestanek s tamkajšnjimi stanovalci in poslovnimi subjekti ter jim pojasnila začetek poteka gradnje in možnosti dostopa.

Na občini v sporočilu za javnost pojasnjujejo, da so se že med pridobivanjem gradbenega dovoljenja redno pogovarjali z vsemi neposrednimi sosedi, tako stanovalci kot poslovnimi subjekti. "Za dosedanje tvorno sodelovanje in razumevanje se jim zahvaljujemo," so navedli.
Na sestanku, ki je potekal v četrtek zvečer, so stanovalcem in poslovnim subjektom na zahodnem delu Poštne ulice, ki mejijo na Lekarniško ulico, pojasnili, da bo vzporedno z gradnjo na Lekarniški ulici potekala preureditev komunalne infrastrukture, hkrati pa se bo na Lekarniški ulici izvajalo tudi varovanje gradbene jame za nov objekt. V tem predelu bo vzpostavljen koridor za pešce in tako bo po navedbah občine omogočena tudi preskrba lokalov zahodnega dela Poštne ulice.

Sorodna novica Minister za kulturo in mariborski župan podpisala pogodbo o sofinanciranju Centra Rotovž

Vsakodnevno življenje bo teklo naprej nemoteno, obljublja občina
Stanovalce je zanimal tudi dostop do njihovih domov, kar jim bo izvajalec del po zagotovilih občine omogočil. Do izpadov električne energije, preskrbe z vodo, plinom in podobno med gradnjo naj ne bi prihajalo. Izvajalec del je občane prav tako pomiril, da ob koncih tedna na gradbišču ne bodo delali, zato ne bo hrupa.

Vsa gradbena dela bodo po navedbah občine izvajali v skladu s predpisi, tudi kar zadeva prah, hrup in vibracije, ki nastajajo ob rušenju in dovozu težkih tovornih vozil.
Izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del je podjetje Pomgrad. Trenutno pridobiva vsa potrebna dovoljenja in elaborat za ureditev prometa na Slomškovem trgu v času gradnje. Ko bo ureditev potrdil še pristojni občinski urad, bodo znane tudi meje samega gradbišča.

Sorodna novica Pomgrad podpisal izvajalsko pogodbo za mariborski Center Rotovž

Pomurski gradbinec je bil s podjetjem Gic Gradnje kot najugodnejši ponudnik izbran med sedmimi oddanimi ponudbami in bo projekt Center Rotovž zgradil za slabih 19 milijonov evrov.

Celotna investicija, s katero bodo v Mariboru po dolgih letih rešili prostorsko stisko osrednje mestne knjižnice, v centru pa bosta nove prostore dobila še galerija in mestni kino, je ocenjena na skoraj 25,5 milijona evrov. Mariborska občina je pred kratkim že podpisala pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom za kulturo, ki je za projekt zagotovilo 12,7 milijona evrov.

Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje po navedbah občine projektiralo tako, da je kar najbolj omogočena njegova univerzalna raba. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Nahaja se v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater.