Spoznanje, da po razpadu srbskohrvaškega standardnega jezika edino bosansko-slovenski slovar še ni bil objavljen, je v ožjem krogu strokovnjakov porodilo misel o projektu, ki bo
Spoznanje, da po razpadu srbskohrvaškega standardnega jezika edino bosansko-slovenski slovar še ni bil objavljen, je v ožjem krogu strokovnjakov porodilo misel o projektu, ki bo "popravil" ta manko. Foto: Spletna stran Zavoda Averroes

Cilj projekta je bil zajeti osnovni korpus besed, ustaljenih besednih zvez in frazemov, ki pripadajo standardnemu bosanskemu jeziku. V slovar so tako vključeni tudi številni termini z različnih znanstvenih področij, ki jih lahko srečamo v vsakodnevni komunikaciji in strokovni literaturi.

Tako je objektivno predstavljeno izvirno bosansko besedišče, hkrati pa sta doseženi sodobnost in jezikovna odprtost. To pomeni tudi, da je slovar namenjen široki šolski, kulturni in univerzitetni javnosti.

Rezultat treh let intenzivnega dela
Slovar, katerega avtorja sta Senahid Halilović in Amra Halilović, je rezultat sodelovanja med kulturno-izobraževalnim Zavodom Averroes iz Ljubljane in Slavističnim komitejem iz Sarajeva. V njem lahko najdemo več kot 25.300 pomenov najpogostejših besed ter nekaj tisoč frazeoloških zvez in pregovorov v bosanskem jeziku.

Slavistični komite in Zavod Averroes sta s projektom začela januarja 2011, ima pa nedvomno tudi generacijski pomen za vse ljudi iz BiH-a, ki živijo v Sloveniji. Na strani Zavoda Averroes pa so zapisali, da verjamejo, da bo slovar "zadostil potrebam sodobnega uporabnika dvojezičnih slovarjev in bo zanesljiv priročnik ne samo za slaviste in prevajalce, temveč tudi za turiste in vse ljudi, ki živijo in delajo v Sloveniji, a so bili rojeni v Bosni in Hercegovini ali pa so z njo in bosanskim jezikom povezani kako drugače".