Foto: Mladinska knjiga
Foto: Mladinska knjiga

Avtorica je ugledna profesorica na pariški Sorboni, njeno delo pa je prevedla Vesna Velkovrh Bukilica.

Laurence Devillers je doktorirala iz raziskave algoritmov za prepoznavo govora, pri postdoktorski habilitaciji pa se je ukvarjala s simulacijo čustev pri strojnih sistemih in je avtorica številnih znanstvenih člankov na to temo.

Bralcu v knjigi O robotih in ljudeh "na razumljiv, berljiv in duhovit način pričara svet bližnje prihodnosti, ki je z uporabnimi roboti kot človeškimi spremljevalci v resnici že tukaj in zdaj". S francoskim redom legije časti odlikovana Laurence Devillers svoja razmišljanja ponazori tudi s pomočjo izmišljenih zgodb, ki se dogajajo v bližnji prihodnosti, in prikaže družbeni vpliv, ki ga bodo imeli stroji na svet daljne prihodnosti, še piše v sporočilu za javnost.

Jagodni izbor najslavnejših avtorjev družboslovne provenience
V zbirki Esenca je doslej izšlo 35 del v nakladi 85.000 izvodov. "Zbirka je bila zamišljena kot jagodni izbor nekaterih najslavnejših avtorjev zlasti družboslovne provenience, bodisi preteklih 'klasikov' ali sodobnih psihosocialno prodornih piscev," so besede Mitje Pucerja, ki zbirko soureja od njenega nastanka, povzeli pri Mladinski knjigi.

Letošnja bera Mladinske knjige: od kopice knjig domačih avtorjev do novega prevoda Vojne in miru

Pucer dodaja, da se je pozneje koncept zbirke nekoliko razširil tudi na druge motive in teme: "V zbirki so tako imena, kot so Fromm, Freud, Jung, Trstenjak in Eco, pa tudi aktualnejši Dawkins, Sagan, Gladwell, Lovelock in Harari. Med preteklimi avtorji je še veliko takih, ki bi lepo sodili v zbirko, nekateri sodobni pa se pojavljajo sproti in jih nenehno iščemo."
Sourednica Sanda Šukarov pa je dodala, da v zbirki Esenca ostajajo pri velikih večnih temah, ki ne izgubljajo svoje veljave, kot so medosebni odnosi, povezanost, odtujenost, odnos do okolja, do tehnologije, do sebe ... "Vedno se prevprašujemo in iščemo rešitve, tudi z branjem takih del," je še dejala. V prvih letih je zbirko urejala tudi Ana Ugrinović.

Kratka zgodovina skoraj vsega
Prvi je v zbirki Esenca leta 2005 izšel poljudnoznanstveni potopis Kratka zgodovina skoraj vsega Billa Brysona. Kratka zgodovina skoraj vsega je še vedno najuspešnejši naslov v zbirki in je bil prodan v več kot 15.000 naslovih, sledi pa mu Sapiens sodobnega filozofa Yuvala Noaha Hararija, ki je bila prodana v 12.000 izvodih.