Sedemnajst let je minilo od prejšnje izdaje SSKJ-ja in petdeset let od začetka priprav na novi slovar, kar je za spremembe, ki jih narekuje družba, res zelo veliko časa, je še februarja poudaril takratni minister Grilc. Foto: Mladinska knjiga
Sedemnajst let je minilo od prejšnje izdaje SSKJ-ja in petdeset let od začetka priprav na novi slovar, kar je za spremembe, ki jih narekuje družba, res zelo veliko časa, je še februarja poudaril takratni minister Grilc. Foto: Mladinska knjiga

Novih besed smo dodali nekaj več kot 4500. To niso samo tujke, kot so tajkun, evro ali velnes, ampak tudi popolnoma domače besede, ki jih pred letom 1991 ni bilo, na primer porjavitev ali zatipek. Prej smo temu rekli tipkovna napaka.

Marko Snoj
Vključeno je novejše slovensko besedje, ki se uporablja v zadnjih desetletjih. Foto: Mladinska knjiga
Ogromno je besed, ki so dobile nove pomene, predvsem iz računalništva, je izpostavil Snoj. "Lep primer je miška, ali pa zavihek, ki je bil včasih samo pri obleki. Afna je bila prej nižje pogovorna beseda s pomenom opica, danes pa je nevtralna beseda iz računalništva, ki pomeni določen znak." Foto: BoBo

Sodobni slovar knjižnega jezika tako na slovenske knjižne police prihaja 44 let po izidu prvega in 23 let po izidu zadnjega zvezka SSKJ. Na voljo je tako v knjižni kot elektronski različici.

Papir še vedno aktualen
Za oba načina izdaje so se po besedah direktorja Cankarjeve založbe Mihe Kovača odločili iz več razlogov, med drugim tudi zato, ker si večina Slovencev še vedno želi imeti doma slovar v knjižni obliki, kar potrjuje več kot 3500 izvodov v predprodaji, obenem pa je s tem knjiga "zamrznjena" in tako nespremenjeno dostopna za daljši čas oziroma vsaj do leta 2017.

Pri projektu je sodelovalo med sedem in 12 jezikoslovcev z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pri čemer je predstojnik inštituta Marko Snoj poudaril, da je bila ekipa mlada, saj je bila povprečna starost jezikoslovcev 36 let.

Dodali ptičjo gripo, razširili pojem družine ...
Po besedah sodelavca pri nastajanju pričujočega slovarja Andreja Perdiha SSKJ velja za najbolj uporabljan slovenski slovar, na spletnem je okoli 6000 obiskov na dan. Nova različica prinaša novosti, ki so jim botrovale bodisi družbene in gospodarske spremembe, tako je v njej mogoče najti besedo evro, tajkun in evroskeptik, novosti s področja pop kulture (heavy metal), izraze za nove bolezni, kot sta ptičja gripa in bolezen norih krav, posodobljene pa so tudi pomenske razlage pojmov in zgledi rabe, ki so preživeli duha časa. Na novo so opredeljeni pojmi, kot so družina, ciganček, perverznež, transvestit.

"Všečkati" odslej v slovarju
Tako so med 4521 novimi slovarskimi sestavki - slovar obsega 97.669 slovarskih sestavkov - besede in besedne zveze, ki so se v slovenskem knjižnem jeziku uveljavile v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, denimo porjavitev, pajkice, všečkati, tris. Po novem imajo samostalniki, ki označujejo ženske osebe, polnopomenske razlage - igralka, lastnica, posodobljene pa so tudi nekatere naglasne značilnosti besed, na primer pri besedi iglu.

Aktiven tudi že "Google slovenskih slovarjev"
Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi nov spletni slovarski portal Inštituta za slovenski jezik, imenovan po jezikoslovcu Franu Ramovšu - Fran. Po besedah urednika spletišča Kozme Ahačiča portal obsega 20 slovarjev z več kot pol milijona slovarskih opisov in je narejen "z mislijo na uporabnika". Portal, ki je po Ahačičevih besedah "Google slovenskih slovarjev", lahko v eni sekundi ponudi odgovor, "ki ga uporabnik rabi, in ničesar, česar ne rabi".

Portal razpolaga s šestimi splošnimi slovarji, petimi zgodovinskimi, devetimi terminološkimi in enim narečnim, na voljo pa sta tudi dve svetovalnici. Brskalnik išče po vseh slovarjih, s čimer je, kot meni Ahačič, še olajšano iskanje.

Na spletu je najlažje spremljati spremembe
Na portalu si je mogoče ogledati tudi pravopisne posebnosti iskane besede, na voljo pa je tudi t. i. rastoči slovar oziroma sprotni slovar slovenskega jezika (SSJ). V tem so zbrane besede, ki še niso registrirane v uveljavljenih slovarjih. Ta slovar lahko sooblikujejo tudi obiskovalci, med drugim tudi prek Twitterja, kmalu pa tudi prek Facebooka, je še povedal Ahačič.

Novih besed smo dodali nekaj več kot 4500. To niso samo tujke, kot so tajkun, evro ali velnes, ampak tudi popolnoma domače besede, ki jih pred letom 1991 ni bilo, na primer porjavitev ali zatipek. Prej smo temu rekli tipkovna napaka.

Marko Snoj
Izšel je posodobljeni SSKJ
Izšel je posodobljeni SSKJ