Po mnenju zavoda objekt ni varen in ogroža življenje vseh, ki so v njem ali bližini. Foto: MMC RTV SLO/K. K.
Po mnenju zavoda objekt ni varen in ogroža življenje vseh, ki so v njem ali bližini. Foto: MMC RTV SLO/K. K.
Darko Brlek
Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek. Foto: BoBo

stavbe v Križankah, v kateri so prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.

Po mnenju zavoda objekt ni varen in ogroža življenje vseh v njem ali v njegovi bližini.

Na podlagi poročila Zavoda za gradbeništvo Slovenije
Prijavo je Festival Ljubljana podal na podlagi poročila o pregledu, preiskavi in analizi nosilne konstrukcije s smernicami za sanacijo in utrditev poslopja šole, ki so ga po naročilu šole maja lani pripravili na Zavod za gradbeništvo Slovenije.

"Čeprav je srednja šola že od maja 2017 seznanjena z nevarnostjo, ki jo zgradba predstavlja za življenje in zdravje ljudi, odgovorna oseba srednje šole vse do danes ni izvedla potrebnih ukrepov za odpravo te nevarnosti," so zapisali na Festivalu Ljubljana.

Objekt je del kompleksa Križank, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena, in je po oceni javnega zavoda, ki organizira kulturne prireditve v Ljubljani, predvsem mednarodni poletni festival, zelo nevaren, ker – glede na poročilo zavoda za gradbeništvo – ne izpolnjuje bistvenih zahtev, ki jih zakonodaja zahteva za že zgrajene objekte. S tem pa ogroža zdravje in življenje dijakov, učiteljev in vseh ostalih zaposlenih na šoli ter drugih oseb, ki šolo dnevno obiskujejo ali se zadržujejo v njeni neposredni bližini.

Večina zidov objekta je bistveno preobremenjena
Kot so sporočili, iz povzetka poročila med drugim izhaja, da je večina zidov objekta bistveno preobremenjena. Pritrditev strehe nad poletnim gledališčem na poslopje Križank, ki so jo izvedli leta 1964 v obliki sistema stebrov, zateg in sidrišč, je povzročila, da so se obremenitve v že tako preobremenjenih zidovih na južnem robu poslopja, pod jeklenimi stebri, še povečale.

V prijavi inšpektoratu je zavod predlagal prepoved uporabe in izpraznitev objekta ter tudi prioritetno obravnavo, glede na to, da se bo novo šolsko leto začelo že prihodnji teden. V primeru ugotovljenih kršitev zakona, je inšpektorat tudi pozval, naj "skladno z zakonsko dolžnostjo naznani kaznivo dejanje ali poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje".

Od začetka letošnjega leta Festival Ljubljana v Križankah izvaja rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija, ker je aprila 2016 snežna ujma poškodovala pomično streho. Nujno sanacijo so združili s posodobitvijo opreme avditorija in tako so pred enim tednom izvedli prvo prireditev na prenovljenem odru.

"Da se ne ponovi kakšna Genova"
S streho pa bodo morali še nekoliko počakati, po besedah direktorja in umetniškega vodje Festivala Ljubljana Darka Brleka prav zaradi statično neprimerne stavbe šole, ki bi jo bilo treba obnoviti, da bi streho lahko vpeli nanjo.

Brlek je že na novinarski konferenci prejšnji teden poudaril, da od pristojnih pričakuje "resen razmislek" o tem, ali bodo v njej upali začeti pouk, da se – glede na slabo stanje – "ne ponovi kakšna Genova". Njegova želja je, da bi se v prihodnjem letu dogovorili za prenovo stavbe in da bi ta prišla v upravljanje Festivala Ljubljana. Zavod, ki je v objektu zdaj udeležen kot najemnik, bi na ta način pridobil nujne prostore za tehniko in vaje oziroma vse, kar potrebuje avditorij, kot so Križanke.