Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) bi težko opisali z eno besedo. Bil je namreč polihistor, član Kraljeve družbe v Londonu, proučevalec zgodovine, arheologije, matematike, magije in alkimije, svetovni popotnik, vojak in poveljnik, raziskovalec in zbiratelj, histograf, geograf, etnograf, topograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, raziskovalec Cerkniškega jezera, lastnik obsežne knjižnice na gradu Bogenšperk in pa še bi lahko naštevali. Foto: MMC RTV SLO
Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) bi težko opisali z eno besedo. Bil je namreč polihistor, član Kraljeve družbe v Londonu, proučevalec zgodovine, arheologije, matematike, magije in alkimije, svetovni popotnik, vojak in poveljnik, raziskovalec in zbiratelj, histograf, geograf, etnograf, topograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, raziskovalec Cerkniškega jezera, lastnik obsežne knjižnice na gradu Bogenšperk in pa še bi lahko naštevali. Foto: MMC RTV SLO
Slava vojvodine Kranjske
Cena meščanskega kompleta 3.500 evrov, cena kompleta bibliofilske izdaje 7.000 evrov. Foto: www.dz-rs.si

V veliki dvorani DZ-ja so predstavitev prvega dela prvega celotnega slovenskega prevoda Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja pospremili z razstavo Slava skozi čas. O pomenu enega najpomembnejših znanstvenih in umetniških del slovenske zgodovine in njegovem prvem celovitem prevodu v slovenščino je spregovoril predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Sam projekt je predstavil direktor Zavoda Dežele Kranjske Tomaž Čeč, o tem, s koliko težavami se sreča prevajalec pri prenosu jezika 17. stoletja v sodobno slovenščino, pa je v imenu prevajalske skupine pojasnil Božidar Debenjak. Po razstavi, ki so jo pripravili v Zavodu Dežela Kranjska, v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk in bo odprta do 4. decembra, je popeljala vodja Trubarjevega antikvariata Stanka Golob.

V vlogi Janeza Vajkarda Valvasorja je zbrane nagovoril igralec Sinjo Jezernik, za glasbo pa je skrbel duet Capella Carniola, ki ga sestavljata Janez Jocif (spinet, dude) in Marta Močnik Pirc (sopran).

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) je izšla v nemščini leta 1689 v Nürnbergu. Do zdaj je bilo v slovenski jezik prevedenih le nekaj odlomkov, 320 let po izdaji pa se je Zavod Dežela Kranjska lotil prevajanja obsežnega dela. Gre namreč za 15 knjig, vezanih v štiri dele na 3.552 straneh velikega formata, ki jih zaokroža še 24 prilog in 528 bakrorezov.

'Slavo' Kranjske je Valvasor zajel s predstavitvijo njene zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije in geologije. Delo je tako prvi sistematični prikaz zgodovine in predstavitve običajev ter življenja tega ozemlja.

Zahteven prevod
Pri prevodu prve knjige je sodelovalo več kot 30 strokovnjakov in drugih, ki so lahko podali verodostojne informacije o posameznih vprašanjih. Iz nemškega jezika so prevajali Božidar, Doris in Primož Debenjak, iz latinščine Aleš Mavser, pesni pa je prepesnil Ervin Fritz. Krajše tekste je bilo treba prevesti tudi iz hrvaškega, hebrejskega in starogrškega jezika.

Izid prevoda druge knjige je predviden 30. oktobra 2010, tretje 30. oktobra 2011, četrte 30. oktobra 2012, peta knjiga, ki bo spremne študije in stvarno kazalo, pa naj bi izšla 30. oktobra 2013. Vseh pet delov bo obsegalo prek 4.500 strani velikega formata (20,5 krat 33 centimetrov), v njih pa bo tudi 528 bakrorezov in 24 prilog.