Načrt za Kolizej je delo arhitekta Borisa Podrecce. Foto: RTV SLO
Načrt za Kolizej je delo arhitekta Borisa Podrecce. Foto: RTV SLO
Kolizej
Investitor mora pred rušitvijo obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, katerega sodelavci ovrednotijo dekorativne elemente objekta in odločijo o načinu njihove ohranitve. Foto: MMC RTV SLO
Kolizej bodo rušili

Ministrica za kulturo Majda Širca in direktor družbe Mons Jože Anderlič sta podpisala soglasje za raziskavo in odstranitev palače Kolizej ter pogodbo o izravnalnih ukrepih. Soglasje lastniku stare palače Kolizej in investitorju v novi kompleks nalaga obveznost, da upošteva mnenje spomeniškovarstvene službe, ki bo določila postopke za rušitev stavbe in obenem dele stavbe, ki jih je zaradi njihovega kulturnega pomena treba ohraniti.Nebotičnika stavba ne bo presegla
Z dogovorom je zadovoljen tudi Jože Anderlič: "V ta projekt je bilo vloženo ogromno energije, dela in finančnih sredstev. Trenutno preko 26 milijonov evrov." Poleg operne dvorane v velikosti 30.000 kvadratnih metrov bodo v novem Kolizeju, katerega gabariti bodo segali do največ 75 metrov - toliko je visok Ljubljanski nebotičnik -, uredili še poslovne prostore, prestižni hotel in stanovanja.

Kdaj bodo začeli odstranjevati stari Kolizej in graditi novo stavbo, za zdaj ni znano. To je namreč odvisno od postopkov dokumentiranja in ohranjanja dekorativnih elementov starega objekta. Te elemente mora investitor bodisi predati muzejski ustanovi bodisi jih vgraditi ali kako drugače vključiti v novo stavbo. Stavbo oziroma njene elemente mora ovrednotiti lokalna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki jo mora investitor mesec dni pred rušitvijo obvestiti o svojem namenu.

'Arbitrarni' člen zakona
Ob današnjem podpisu sporazuma je ministrica za kulturo tudi izrazila dvom o enem od določil zakona za varstvo kulturne dediščine, ki po njenem mnenju dopušča arbitrarno ravnanje ministra. Gre za določilo, ki ministru omogoča sprejetje odločitve, da se določena stavba sme rušiti, če iz določenih razlogov, ki jih minister sam prepozna, ta stavba v smislu objekta kulturne dediščine ne more več zdržati. S sklicem na primer Kolizej je Širca dejala: "Sama se s tako postavko zakona ne strinjam, saj menim, da daje možnost določenega arbitrarnega odločanja. Prav iz tega razloga sem se pred izdajo soglasja k rušitvi Kolizeja posvetovala z zelo široko vejo stroke."
Kolizej bodo rušili