Lani je Vladimir Putin skupaj s številnimi drugimi ruskimi umetniki, znanstveniki in zdravniki z državnim priznanjem nagradil tudi Sergeja Mihalkova. Foto: EPA
Lani je Vladimir Putin skupaj s številnimi drugimi ruskimi umetniki, znanstveniki in zdravniki z državnim priznanjem nagradil tudi Sergeja Mihalkova. Foto: EPA
Vladimir Putin, Sergej Mihalkov
Leta 2000 je Vladimir Putin Mihalkova povabil, naj napiše novo besedilo za himno. Foto: EPA

Sergej Mihalkov, ki je oče znanega režiserja Nikite Mihalkova, je verze, v katerih je hvalil sovjetsko življenje med komunizmom, napisal leta 1943 za takratnega sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Besedilo, ki opeva predvsem Stalina, je Mihalkovu pomagal ustvarjati novinar El Registan, uglasbil pa ga je Aleksander Aleksandrov.

Slava, ki jo je Mihalkovu prinesla himna, je preživela Stalina in njegov sistem. Tudi po Stalinovi smrti leta 1953, ko so himno večinoma izvajali brez besedila, je Mihalkov ostal eden izmed najglasnejših in najodkritejših slavilcev komunizma. Za svoje delo, otroške knjige, filmske scenarije, igre in romane pa je prejel več nagrad.

Sodeluje pri očrnjenju Solženicina in Pasternaka
Mihalkov je kot funkcionar in pozneje predsednik zveze sovjetskih pisateljev sodeloval pri očrnjenju protisovjetsko usmerjenih pisateljev, med katerimi sta tudi Nobelova nagrajenca Boris Pasternak in Aleksander Solženicin.

Putin naloži Mihalkovu pisanje nove himne
Potem ko so po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 glasbo in besedilo himne zamenjali, se je leta 2000 takratni ruski predsednik Vladimir Putin odločil za staro glasbo, Mihalkovu pa zaupal pisanje novega besedila. Nalogo je pesnik sprejel in napisal besedilo, v katerega je med drugim vključil tudi verz "domovina, ki jo varuje Bog".