V NUK-u si prizadevajo ohranjati gradivo, ki je dokaz slovenske pisne ustvarjalnosti, za prihodnje rodove, v tem duhu pa so letos drugič podelili Trubarjeva priznanja. Foto:
V NUK-u si prizadevajo ohranjati gradivo, ki je dokaz slovenske pisne ustvarjalnosti, za prihodnje rodove, v tem duhu pa so letos drugič podelili Trubarjeva priznanja. Foto:
Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije(1160–1560).
Umetnostni zgodovinarki Nataši Golob so Trubarjevo priznanje podelili predvsem za izjemen znanstveni prispevek k preučevanju v NUK-u hranjene srednjeveške pisne kulture na ozemlju današnje Slovenije. Na fotografiji naslovna stran Psalterja, ki je bil del razstave Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–1560) V Narodni galeriji. Foto: Narodna galerija
Jože Plečnik: Narodna in univerzitetna knjižnica
Temeljna naloga NUK-a je predvsem skrb za pridobivanje, ohranjanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine. Foto: Arhitekturni vodnik

Priznanja so na dan, ko se spominjamo rojstnega dne našega največjega pesnika Franceta Prešerna, podelili v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Umetnostna zgodovinarka Nataša Golob je nagrajena za izjemen znanstveni prispevek k preučevanju srednjeveške pisne kulture na ozemlju današnje Slovenije, ki jo hranijo v NUK-u. Njena temeljna dela, v katerih se posveča predvsem srednjemu veku in knjižnemu slikarstvu tega obdobja, so izšla tako doma kot v tujini. Prav tako je zaslužna za postavitev več tematskih razstav v Narodni galeriji v Ljubljani, med drugim o Bibliji in Srednjeveških rokopisih iz Žičke kartuzije.

Upokojena sodelavka in vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj meja RS v NUK-u Rozina Švent je, kot piše v utemeljitvi nagrade, nagrajena za svoje tako strokovno kot študijsko ukvarjanje s tematiko slovenskega zamejskega in izseljenskega tiska. Pripravila je bibliografska kazala pomembnejših revij in z razvejano mrežo stikov s Slovenci po vsem svetu pridobila dragoceno gradivo za NUK.

Literarni zgodovinar France Pibernik je kot urednik vrste izdaj Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev NUK-u posredoval in daroval rokopisne zapuščine več pomembnih slovenskih literarnih ustvarjalcev, piše v utemeljitvi priznanja.

Občutljiv zapis človekovega spomina
Vodja rokopisne zbirke NUK-a in predsednik komisije za podeljevanje priznanj Marijan Rupert je podelitev nagrad pospremil z besedami, da je papir verjetno eden najobčutljivejših, krhkih in neobstojnih materialov, na katerem so kot spomin človeštva ostali zapisani dokumenti s področij umetnosti, znanosti, kulture.

Glavna naloga NUK-a je skrb za pridobivanje, ohranjanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine. V knjižnici tako težijo k ohranjanju gradiva kot dokaza slovenske pisne ustvarjalnosti prihodnjim rodovom, saj se zavedajo, da grozi narodu, ki ne hrani dokumentiranega pisnega oziroma materialnega spomina o svojem kulturnem in znanstvenem obstoju, smrt.

Prvi dobitniki Trubarjevih priznanj
Ravno v skladu s tem poslanstvom so začeli v NUK-u lani podeljevati Trubarjeva priznanja. Prva so prejeli dolgoletni vodja rokopisne zbirke NUK Mihael Glavan za strokovno delo, Tonka Menart kot darovalka zapuščine moža, pesnika Janeza Menarta, ter poslovni sistem Mercator kot dvakratni diamantni sponzor akcije Posvojite knjigo, ki je NUK-u omogočila restavriranje rokopisnih zapuščin Ivana Cankarja in Jerneja Kopitarja.