Drugačni svetovi obetavnih fotografov z območja zahodnega Balkana

V tem letu so ta termin postavili v kontekst natečaja Drugačni svetovi, ki ga v galeriji organizirajo vsakoletno ter je namenjen ustvarjalcem do 35 let na področju sodobne avtorske fotografije z območja Srednje vzhodne Evrope in Avstrije.

Tokratni dialog sooča Jošta Dolinška iz Slovenije in Eli Jotevo iz Bolgarije, torej ustvarjalca, ki so jima skupni konceptualen pristop do fotografije in inovativne tehnične rešitve. Vsak v svojem prostoru Galerije Photon se predstavljata s samostojnima projektoma To Move the Sun and Earth Away in Biogram Blueprints.

Prevpraševanje občutka za drugost v povezavi z naravo
To Move the Sun and Earth Away je fotografski in zvočni projekt Jošta Dolinška, ki obravnava človeško percepcijo okolja kako ga razumemo, njegove prevare in kako globoko je zakoreninjen naš občutek za drugost v povezavi z naravo.

Jošt Dolinšek – To Move the Sun and Earth Away, 2019‒2020. Foto: Galerija Photon
Jošt Dolinšek – To Move the Sun and Earth Away, 2019‒2020. Foto: Galerija Photon

"Drugost je vseprisotna in njeni latentni učinki zaznamujejo našo kulturo in strukture moči. Kako pristranski je naš pogled na okolje in njegovo preteklost? Vprašanje, ki me je napeljalo na naslednje in naslednje in tako naprej, dokler se nisem začel spraševati, zakaj resnica ostaja skrita, zakaj živimo v zanikanju in strahu in kje tičijo vzroki za umik," je zapisal Dolinšek o svojem projektu.

Kaj se poraja iz vseprisotnih dualizmov
Koncept dualizmov ‒ jasno razločevanje in ločevanje med dvema entitetama ‒ je ena ključnih idej tega dela, iz česar je nastala tudi fizična oblika instalacije: prevpraševanje pomena in predsodkov, ki izvirajo iz vseprisotnih dualizmov. Ogledalca pred fotografijami meglijo neposreden pogled na podobe ter omogočajo nešteto različnih perspektiv in percepcij fotografij, še piše na spletni strani galerije.

Fotografije skupaj z zvokom slikajo vzdušje in občutek propadanja nežive narave. Osnova zvočnih krajin so terenski posnetki, aranžirani v nove glasbene kompozicije. "Ideja je ustvariti neke vrste "percepcijsko igrišče", kjer bi gledalci delo lahko doživljali z vidom in sluhom. Intimna izkušnja bi preplavila gledalca in ga soočila z vprašanji o našem odnosu do narave in (samo)slepljenja," je še zapisal Dolinšek o svojem delu.

Jošt Dolinšek – To Move the Sun and Earth Away, 2019-2020. Foto: Galerija Photon
Jošt Dolinšek – To Move the Sun and Earth Away, 2019-2020. Foto: Galerija Photon

Uporaba spektra nevidne svetlobe
Eli Joteva se predstavlja z delom Biogram Blueprints, v katerem raziskuje digitalizacijo organskih struktur z uporabo spektra nevidne svetlobe. V procesu ustvarjanja je uporabila merilne tehnike na obeh koncih ‒ tik za spektrom vidne svetlobe, s pomočjo katerih je izpostavljena povezava med vidnim in nevidnim.

Spremljajoča svetlobna instalacija Zero Point Field po vzoru uklona svetlobe in kvantne fluktuacije podatomskega polja, z razčlenitvijo spektra vidne svetlobe naslavlja odnos med virtualnim in dejanskim. Prostorske informacije tridimenzionalno skeniranih rastlin so predstavljene v dinamični gibljivi projekciji, v kateri fluktuirajo v spremenljivem in uklonjenem polju svetlobnega šuma.

Tridimenzionalno lasersko skeniranje z infrardečo svetlobo je metoda izmere, ki omogoča izračun podatkovnih točk prostorskih informacij o fizičnih dimenzijah štirih rastlin. Dimenzijski portreti so z virtualnim fotoaparatom slikani iz različnih perspektiv in shranjeni v plasteh, ki tvorijo digitalne negative. Tiskanje z uporabo cianotipije oziroma modrotiska, torej ene najstarejših tehnik tiska, raziskuje drugi konec nevidnega svetlobnega spektra, tj. ultravijolično svetlobo, piše na spletni strani Galerije Photon.

Sodobna oda filmski grafični oblikovalki
Projekt kot sodobna oda Anni Atkins "povezuje najsodobnejšo slikovno tehnologijo s prvo fotografsko tehniko in tako združuje konce svetlobnega spektra, kot ga vidimo, s konci zgodovinskega časa, kot ga poznamo. Vsi printi so delno razviti, tako da deli posamezne slike ostanejo občutljivi na UV-svetlobo in se zaradi pogojev v okolju (padavine, svetloba) počasi spreminjajo. S sploščitvijo 3D-skenov v dinamične topografske mape projekt dešifrira translacijo materiala in digitalnih spominskih sistemov," je o svojem delu zapisala Eli Joteva.

To Move the Sun and Earth Away Jošta Dolinška in Biogram Blueprints Eli Joteve si je mogoče v Galeriji Photon ogledati do 21. maja.