Svetniki soboške občine so že peto leto zapored zavrnili soglasje k imenovanju Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn. Foto: Damir Gaber
Svetniki soboške občine so že peto leto zapored zavrnili soglasje k imenovanju Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn. Foto: Damir Gaber

Svetniki soboške občine so soglasje k imenovanju Zajca za direktorja Pomurskih lekarn zavrnili, ker da zaradi neizvajanja javnih naročil nima zaupanja občine.

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je Zajca kot edinega kandidata za direktorja izbral 4. februarja, podprlo ga je osemnajstih članov sveta, proti je bila le predstavnica mestne občine Murska Sobota Milena Vöroš.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja murskosoboške mestne občine je svetnikom predlagala, naj Zajcu ne dajo soglasja, sklep je podprlo 13 svetnikov, proti jih je bilo šest.

Po statutu mora svet zavoda ob imenovanju in razreševanju direktorja imeti soglasje soboške občine, njeni predstavniki pa Zajcu že več let nasprotujejo, ker naj lekarne ne bi kupovale v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Zajc očitke vsa leta zavrača in pravi, da gre za zaplet, ki zadeva vse slovenske lekarne in ga je treba rešiti na ravni države.

Rekordni 30-milijonski proračun

V drugi obravnavi pa so svetniki murskosoboške občine potrdili letošnji rekordni 30-milijonski proračun. Njegov največji delež v vrednosti 30,1 milijona evrov je namenjen nadgradnji vodovoda sistema B, projektom trajne mobilnosti, gradnji prometne infrastrukture in reševanju stanovanjske problematike. Delež evropskih sredstev je skoraj 7,5 milijona evrov oziroma 28 odstotkov vseh prihodkov občine, za naložbe bo namenjenih 45 odstotkov proračuna.

Že štirikrat zaporedoma imenovan za vršilca dolžnosti

Svet zavoda je tako že štirikrat Zajca imenoval za vršilca dolžnosti direktorja za eno leto namesto polnega štiriletnega mandata direktorja, podobno odločitev je pričakovati tokrat.

Svetniki so v razpravi opozorili na potrebo po spremembi odloka o ustanovitvi zavoda, saj o kandidatu glasujejo tudi predstavniki občin, ki nimajo poslovalnice Pomurskih lekarn, ampak so koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti podelile zasebnikom.

Soboška občina je ustanoviteljicam sicer predlagala spremembo odloka in jim tudi poslala predlog novega odloka o ustanovitvi javnega zavoda, vendar se občine na to niso odzvale oziroma predloga niso podprle.