Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto so ob predstavitvi projekta naznanili, da želijo cvičku dati bolj sadno noto in ga tako približati sodobnemu okusu. Foto: MMC RTV SLO
Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto so ob predstavitvi projekta naznanili, da želijo cvičku dati bolj sadno noto in ga tako približati sodobnemu okusu. Foto: MMC RTV SLO

Direktor novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Jože Simončič je povedal, da so za projekt, s katerim želijo pridelavo cvička prilagoditi tudi podnebnim spremembam, iz programa razvoja podeželja dobili nekaj manj kot 75.000 evrov podpore. Sicer pa želijo določiti tehnologijo pridelave grozdja in pripraviti posodobljeno tehnološko shemo njegove predelave za cviček.

Opozoril je tudi, da v vinorodnem okolišu Dolenjska zadnja leta opažajo padec povpraševanja in prodaje cvička. Da bi omenjeno stanje popravili, želijo kot strokovna ustanova prispevati h krepitvi tržnega položaja domačih vin, predvsem teh, ki najbolj vplivajo na uspešnost poslovanja dolenjskih vinogradnikov. Okrepiti in posodobiti želijo tudi blagovno znamko cviček s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (PTP).

V vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer je večina vinogradov namenjena pridelavi grozdja za priznano vino cviček, zadnja leta opažajo padec povpraševanja in prodaje tega vinskega posebneža. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic
V vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer je večina vinogradov namenjena pridelavi grozdja za priznano vino cviček, zadnja leta opažajo padec povpraševanja in prodaje tega vinskega posebneža. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Vodja projekta in enologinja Ivanka Badovinac je pristavila, da pričakujejo, da bo ta pomembno prispevalo k učinkovitejši pridelavi cvička PTP ter k okrepitvi njegove kakovosti in prepoznavnosti, posledično pa tudi k njegovi višji tržni ceni. Hkrati bodo prispevali k ohranjanju rodovitnosti vinogradov in k zadrževanju talne vode ter se bolje prilagodili suši oz. perečim podnebnim spremembam. Grozdje na trti bodo tudi redčili. Ročno ga bodo razlistali in s tem izboljšali mikroklimo listne stene vinske trte ter omejili fungicide.

S hiperreduktivno vinifikacijo, uporabo inertnih plinov, nadzorom fermentacije, kisika in ogljikovega dioksida ter z biološkim razkisom bodo posodobili protokole pridelave visoko kakovostnega cvička PTP. Z izboljšanim kletarskim znanjem in vpeljavo natančne enologije pa bodo pri cvičku PTP dosegli bolj saden, svež in sodoben okus, je povzela Badovinčeva.

Vodilni partner projekta je Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, preostali partnerji so Kmetijski inštitut Slovenije in šest večjih dolenjskih vinskih kleti oz. pridelovalcev cvička PTP.