V okviru projekta je tudi načrtovana nadgraditev Centralne čistilne naprave Ljubljana. Foto: BoBo
V okviru projekta je tudi načrtovana nadgraditev Centralne čistilne naprave Ljubljana. Foto: BoBo

Gre za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. 12 milijonov bo prispeval državni proračun, preostanek pa Mestna občina Ljubljana ter občini Medvode in Vodice.

V okviru projekta, katerega nosilec je ministrstvo za okolje in prostor, načrtujejo nadgraditev Centralne čistilne naprave (CČN) Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja (s 360.000 populacijskih enot na 555.000 populacijskih enot) ter ukinitev obstoječih, preobremenjenih čistilnih naprav na Brodu, v Pirničah, na Rakovi Jelši, v Vodicah in Polju.

Skoraj 22.000 prebivalcev bo na novo priključenih na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v okviru obsežnih gradbenih del bo zgrajenih še 131 kilometrov sanitarnih kanalov, tri vakuumske postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen.

Posodobitev vodovodnega omrežja je finančno najobsežnejši okoljski projekt v izvajanju evropske kohezijske politike programskega obdobja 2014-2020.