Evrosad uspešno izvaža tudi na Srednji vzhod. Foto: Goran Rovan
Evrosad uspešno izvaža tudi na Srednji vzhod. Foto: Goran Rovan
Skupina Evrosad pridela tretjino slovenske sadjarske proizvodnje. Foto: Goran Rovan
Letno pridelajo okoli 22 tisoč ton jabolk. Foto: Goran Rovan
Poslovanje na kriznih trgih

Evrosad letno pridela okoli 22.000 ton jabolk. Te so namenjene predvsem slovenskemu trgu, vse več pa jih gre v izvoz, tako v države zahodne in severne Evrope, v države nekdanje Jugoslavije, pa tudi v vzhodno Evropo in Rusijo. Leta 2011 so začeli izvažati tudi na Srednji vzhod. Kupcu v Dubaju so to leto poslali le nekaj kontejnerjev jabolk, lani so to število početverili, letos pa računajo, da bodo lanske količine še podvojiti, tako da bodo v Dubaj izvozili 50 kontejnerjev. Njihov kupec z jabolki Evrosada oskrbuje kar 18 držav srednjega in nekaj celo z Daljnega vzhoda.

Čeprav so na tem območju številna krizna žarišča, tega v Evrosadu še ne občutijo. Direktor Evrosada Boštjan Kozole o tem pravi: "Glede na to, da naša jabolka potujejo direktno v Dubaj, mi te krize direktno ne čutimo. Vendar nam je naš kupec zaupal, da ima velike težave zaradi embarga v Iranu, kjer sta promet in trgovina tako rekoč ustavljena. Seveda pa tudi dogodki v Siriji vplivajo na širšo regijo. Tudi Egipt predstavlja veliko nevarnost, če bi prišlo do hujših nemirov in bi se Sueški prekop zaprl. To bi našo prodajo na Srednji in Daljni vzhod popolnoma ustavilo."

V Evrosadu so že pred leti iskali kupce zunaj Slovenije. Tako so osvojili tudi angleški trg, ki postaja zanje vse bolj pomemben. Čeprav nanj zdaj izvažajo že 300 kontejnerjev letno, pa so se vseeno odločili, da poskusijo še v Združenih arabskih emiratih. Kozole pravi, da jim je Srednji vzhod kot nekakšna alternativa, saj je treba gledati vedno korak ali dva naprej. In dodaja: "Gre za hitro rastoči trg, kjer dejansko proizvodnje jabolk nimajo. Na drugi strani gre za dokaj mlado populacijo, to so elementi, ki nakazujejo rast. In zato smo prepričani, da je ta trg za nas zelo perspektiven." Na Srednji in Daljni vzhod izvažajo podobne sorte jabolk kot v Anglijo.

Ne zanemarjajo domačega trga
Družba Evrosad iz Krškega je začela dejavno poslovati leta 1996, potem ko so v letu poprej sklenili kupo-prodajno pogodbo z družbo Mercator - Agrokombinat. Kljub težkim pogojem gospodarjenja so uspešno prebrodili prva tri leta poslovanja. Danes pridelajo 10.000 ton sadja na približno 250 hektarjih lastnih površin. Leta 2000 so ustanovili še družbo Sadjarstvo Blanca, v kateri letno pridelajo 3.500 ton sadja na 120 hektarjih površin. Leta 2011 pa so kupili še podjetje Sadjarstvo Ormož, kjer zdaj na 140 hektarjih pridelajo dobrih 4.000 ton sadja. Na vseh lokacijah nameravajo svoje proizvodne nasade še povečati.

Skupina Evrosad danes predstavlja več kot tretjino slovenske sadjarske proizvodnje. Proizvodi, predvsem jabolka, so prisotni na trinajstih evropskih trgih, prek Dubaja pa tudi na osemnajstih trgih Srednjega vzhoda. Letno se v skupini pridela okoli 22.000 ton sadja. Kupci proizvodov Evrosad so predvsem velike trgovske verige in specializirani veletrgovci s sadjem in zelenjavo.
Izvažajo na številne trge, ki so razdeljeni v štiri skupine: severna Evropa (Anglija, Danska, Švedska), jugovzhodna Evropa (Hrvaška, BiH, Srbija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Rusija), Srednji vzhod (prek ZAE v 18 držav Srednjega vzhoda) in domači trg, ki pa po besedah Kozoleta ni na zadnjem mestu, zato se zelo trudijo, da bi bili prisotni na vseh trgovskih policah.

Za MMC Goran Rovan

Poslovanje na kriznih trgih