Ob visokih pretokih reke Save je družba HESS lani proizvedla za tretjino več elektrike od načrtovane. Foto: Goran Rovan
Ob visokih pretokih reke Save je družba HESS lani proizvedla za tretjino več elektrike od načrtovane. Foto: Goran Rovan
Poleg večjih pretokov reke Save dobre rezultate pripisujejo tudi dobremu vzdrževanju in obratovanju. Foto: Goran Rovan

V HESS-u so prepričani, da ta rezultat ni samo posledica ugodnih hidroloških razmer, temveč tudi skrbnega, načrtovanega in učinkovitega vzdrževanja vseh treh hidroelektrarn na spodnji Savi – HE Boštanj, Arto-Blanca in Krško. Ob tem so po besedah direktorja Bogdana Barbiča uspeli realizirati vse načrtovane vzdrževalne dejavnosti, dobre obratovalne rezultate pa pripisujejo sinergiji ugodnega vodostaja, obratovanja ter vzdrževanja. O njih Barbič pravi: "Te aktivnosti so bile usmerjene predvsem v zagotavljanje zahtevane visoke razpoložljivosti naprav in opreme, kar je pogoj za izkoriščanje ugodne hidrologije. Posebna pozornost je bila namenjena agregatom na HE Krško, kjer so bili izvedeni podrobnejši pregledi opreme pred iztekom garancijske dobe, ki se je zaključila konec preteklega leta."

V družbi HESS se sicer zavedajo, da so to leto zaznamovali visoki povprečni pretoki reke Save. Zato so njihove naprave obratovale s polno močjo skupaj kar 60 dni. Vse to pa je zahtevalo tudi visoko razpoložljivost maloštevilnega osebja, ki je poleg vzdrževalnih del opravljalo še vsa dela, povezana z nemotenim obratovanjem, čiščenjem rečnega plavja in zagotavljanjem protipoplavne varnosti v obdobju visokih voda. Pri tem so bili soočeni tudi z maksimalnim pretokom okoli 2.500 kubičnih metrov na sekundo, ki na hidroelektrarnah ni povzročal nevšečnosti. V tem letu so pridobili še dodatne dragocene izkušnje tako na področju vzdrževanja kot obratovanja, ki jih bodo lahko uporabili tudi ob in po izgradnji HE Brežice oziroma verige hidroelektarn kot celote.
Kot je znano, so verigo hidroelektrarn na spodnji Savi začeli graditi leta 2002. Poleg treh že zgrajenih pa jo bosta sestavljali še dve - HE Mokrice in HE Brežice, ki so jo začela graditi lani in naj bi jo predvidoma zgradili v drugi polovici leta 2017.

Za MMC Goran Rovan