Zavod Knof je s spuščanjem balonov odprl prvi socialni inkubator v Sloveniji. Foto: Goran Rovan
Zavod Knof je s spuščanjem balonov odprl prvi socialni inkubator v Sloveniji. Foto: Goran Rovan
Knof bo nudil vsem zainteresiranim pomoč pri ustanavljanju socialnih podjetij. Foto: Goran Rovan
Sevnica: odprli prvi socialni inkubator v Sloveniji

Sevniški Zavod Knof je prvo registrirano socialno podjetje v Posavju in tretje v Sloveniji. In pod njegovim okriljem so pred časom ustanovili in zdaj tudi uradno odprli še Socialni inkubator Posavja, ki je ne le prva tovrstna institucija v Posavju, ampak v Sloveniji sploh. Ta je nastal zaradi potreb, ki jih imajo tisti, ki bi se želeli ali se že ukvarjajo s socialnim podjetništvom. Teh je za zdaj še bolj malo, saj je v vsej državi do zdaj registriranih samo 20 socialnih podjetij. Računajo pa, da jih bo odslej še več, saj bo tovrstno podjetništvo spodbujala tudi Evropska unija s finančno pomočjo.

Po besedah Ane Vodičar z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima naša država v načrtu vzpostaviti mrežo socialnih inkubatorjev. Prav model sevniškega Zavoda Knof, ki je tokrat prehitel vso Slovenijo, pa nameravajo uporabiti kot primer dobre prakse tudi drugod po Sloveniji. Vodičarjeva, ki prihaja iz Sektorja za socialno podjetništvo na MDDSZ-ju, je ob tem še povedala: "Knof je tukaj storil korak naprej, prehiteva celotno Slovenijo. Sem pa prepričana, glede na to, da potrebe to kažejo, da se bo lahko njihov model dobro uporabil tudi na drugod po Sloveniji. V novi finančni perspektivi, ki se začenja torej z naslednjim letom, bo socialno podjetništvo poudarjeno kar v nekaj točkah. Ena izmed teh je tudi razvoj ustreznih finančnih mehanizmov za socialna podjetja."

V sevniškem Zavodu Knof se lahko pohvalijo, da imajo že šest profitnih centrov, ki po večini že sami sebe preživijo. Zdaj pa so odprli še Socialni inkubator Posavja. Ta deluje v prostorih pri bazenu, ki jim jih je brezplačno dala v uporabo sevniška občina. Vsi, ki bodo želeli odpreti socialno podjetje, bodo lahko v tem inkubatorju dobili koristne informacije in nasvete. Koordinatorica Socialnega inkubatorja Posavja Nataša Rupnik zatrjuje, da bodo pri njih lahko dobili podporno okolje vse od priprav na razpise, pravne pomoči, administrativnih in računovodskih opravil ter grafičnega oblikovanja. Po njenem mnenju pa je najpomembneje, da so dobili svoj prostor. Rupnikova pravi: "Kar mislim, da je naša prednost, je pa to, da nudimo en prostor, kjer se ljudje lahko zadržujejo s somišljeniki, pogovarjajo, razvijajo ideje, najdejo sodelavce in še kaj." Projekt socialnega inkubatorja ni posebej finančno podprt, v Knofu pa upajo, da bo z novo finančno perspektivo EU-ja odslej drugače.

S pomočjo Zavoda Knof se je do zdaj zaposlilo že 11 ljudi, zagnali so šest profitnih centrov in odprli štiri poslovalnice. Okoli deset pa jih že zdaj z njihovo pomočjo razvija svoje podjetniške ideje in se pripravlja, da bi začeli dejavnost. In te bodo zelo pestre, vse od visokotehnoloških, zelene energije do povsem preprostih, kot so pridelava hrane, šiviljstvo in podobno. Z razvojem socialnega podjetništva se seveda odpirajo nova delovna mesta, tudi za tiste, ki bi na trgu težko našli svojo zaposlitev.

Za MMC Goran Rovan

Sevnica: odprli prvi socialni inkubator v Sloveniji