Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Visoke cene energentov, vplivi na okolje in okoljske zaveze nas vse bolj silijo k uporabi čim cenejših in okoljsko prijaznejših energij. Električna energija iz lastnih sončnih elektrarn je ena takih. Zanjo so se odločili tudi v komunalnem podjetju Zagorje ob Savi, kjer so s postavitvijo sončnih panelov na streho delavnic ob upravni zgradbi postali samooskrbni z elektriko.

Samooskrba z električno energijo bo bistveno vplivala na stroške poslovanja, saj bo zagotovila električno energijo za porabo delavnic in upravne zgradbe. Vanjo je podjetje vložilo slabih 44.000 evrov lastnih sredstev.

"Tako smo bolj neodvisni od cen električne energije in povečujemo delež obnovljivih virov tudi na strani električne energije," pojasni vodja energetike na komunali Zagorje Marko Kos. Po trenutnih cenah bodo letno prihranili okrog 14 tisoč evrov, naložba pa se bo povrnila v treh letih. Še letos bodo s podobnimi naložbami nadaljevali. "Najprej pri največjih objektih, kotlovnica in čistilna naprava naj bi bili izvedeni letos," pojasni Kos.

Dolgoročno razmišljajo o nakupu električnih vozil ter postavitvi sončnih elektrarn za njihovo polnjenje. Dve električni vozili sta že v njihovem voznem parku, Helfer za prevoz potnikov iz mesta v športni park, in manjše vozilo za urejanje parkov.