Skupna seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Foto: DZ/Matija Sušnik
Skupna seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Foto: DZ/Matija Sušnik

Kot je na skupni seji odborov za infrastrukturo in notranje zadeve izpostavila Anja Bah Žibert (SDS), kanalizacijski kanal C0 predstavlja ogromno tveganje za pitno vodo na območju Ljubljane. "Gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena pitna voda za 300.000 in več prebivalcev," je dejala.

Skupaj z drugimi člani odbora iz vrst opozicije je županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću očitala, da dela izvajajo brez nekaterih dovoljenj. "Toliko nepravilnosti, kot se dogaja pri tem projektu, doslej ni bilo še nikjer," je izpostavil Aleksander Reberšek (NSi).

Nič manj sporno ni po besedah poslanca SDS-a Branka Grimsa ravnanje policije, ki je v sodelovanju z najeto varnostno službo zaščitila kršilce zakonodaje, in ne lastnikov zemljišč. Prepričan je, da bi Evropsko sodišče za človekove pravice pritrdilo zadnjim.

Danijel Krivec (SDS) je pristojnim službam očital pristranskost v korist Jankovića. "Takega projekta ni mogoče izvajati nikjer drugje kot v Ljubljani," je dejal. S tem se je strinjal tudi njegov strankarski kolega Bojan Podkrajšek. "Če bi se to zgodilo v kateri drugi občini, bi šli policisti najprej po župana," je dejal.

V SDS-u sicer poudarjajo, da ne nasprotujejo gradnji kanalizacijskega kanala kot takšnega, temveč gradnji tovrstne infrastrukture na vodovarstvenem območju.

Aleksander Reberšek (NSi) je ocenil, da projekt kanala C0 spremlja več nepravilnosti kot kjer koli drugje. "Polna usta čiste pitne vode in ustave se končajo pred vrati magistrata," je očital podpornikom gradnje na vodovarstvenem območju.

Kritikom projekta se je pridružila tudi Nataša Sukič (Levica). Kot je dejala, v Levici že dolgo opozarjajo na problematiko tega projekta. Koalicijska pogodba jim med drugim nalaga skrbno in učinkovito upravljanje voda, boljše varovanje narave ter učinkovitejši nadzor nad stanjem okolja. "Kaj drugega je C0 kot hud pritisk na naravo," je poudarila. "Človek se vpraša, kako je mogoče, da se takšni projekti umeščajo na tako neprimerna območja," je dejala. Napovedala je, da bodo v Levici predlagane sklepe podprli; nasprotujejo le delu, ki zasebno lastnino izpostavlja kot najvišje dobro.

Državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir je na kritike odgovoril, da bi nepravilnosti, če bi res obstajale, pokazali pregledi zahtevkov za izplačilo v okviru državnega in evropskega sofinanciranja. Tudi gradbena inšpekcija je preverjala številne sume kršitev gradbene zakonodaje, a ni ugotovila nikakršnih kršitev. "Zadnji terenski ogled inšpektorjev je potekal prejšnji teden," je dodal.

"Torej ne drži, da pristojne institucije niso opravile svojega dela," je poudarila poslanka Svobode in predsednica odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič. Koalicija je zavezana varstvu okolja, a tudi upoštevanju ugotovitev pristojnih institucij. Te omenjenih kršitev doslej niso zaznale, je poudarila. S strankarsko kolegico in predsednico odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezo Novak sta izpostavili, da koalicija ne brani Jankovića, temveč želi le zavrniti neresnične navedbe.

V SDS-u so med drugim predlagali, da odbora vlado in policijo pozoveta, naj v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0, preverita pravilnost ravnanja policije glede uporabe prisilnih sredstev.

"Poleg tega predlagamo, da odbora pozoveta vlado, ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi veljavnih pravnih sredstev nemudoma sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku," je poudarila Bah Žibert.

Kaj je sprejel odbor

Člani odborov so ta dva predloga sklepov zavrnili. Podprli pa so sklep, s katerim odbora pozivata inšpektorata za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, da v povezavi s kanalom C0 nemudoma ukrepata v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.

Na predlog koalicije so poleg tega sklenili predlagati vključenim v projekt, da v najkrajšem času preverijo del projektne dokumentacije, ki se med drugim nanaša na pridobljeno pravico graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine, in tako razčistijo nesoglasja glede posegov v zasebno lastnino.

Zaradi kanala C0 se po poročanju nekaterih medijev napovedujeta tudi dva nova protesta. Prvi naj bi potekal na območju gradnje, drugi pa pred ljubljansko mestno hišo.

SDS: C0 ogroža pitno vodo

Hojs: SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo in proti korupciji

O gradnji kanala C0 je na novinarski konferenci spregovoril tudi predsednik mestnega odbora SDS-a Ljubljana Aleš Hojs. Med drugim je poudaril, da SDS ne nagaja Zoranu Jankoviću, "pač pa se bori za čisto pitno vodo, predvsem pa se ves čas bori proti korupciji". Poudaril je, da celovite presoje vplivov na okolje pri tem projektu ni in je še nekaj časa ne bo. Kanal se gradi z delnimi gradbenimi dovoljenji, kar zakonodaja sicer dopušča, a je po njegovem mnenju to približno tako, kot če bi pri nebotičniku pridobivali gradbeno dovoljenje za vsako nadstropje posebej, ne pa za celoten nebotičnik. Po njegovem mnenju so tudi pri tem projektu indici, "da gre enega od gradbenih projektov Zorana Jankovića, ki kažejo izrazito stopnjo tveganja za korupcijo".

Znova je opozoril tudi, da je potek podzemne vode znan, da gre pri kanalu C0 za izrazito tvegano investicijo, ker je v vsakem trenutku mogoče onesnaženje vode: "Ne trdim, da bo kanal puščal jutri ali pojutrišnjem, a tveganje ostaja zelo veliko." Kot je sklenil Aleš Hojs, bo svetniška skupina SDS-a v mestnem svetu naredila vse, da se ta projekt zaustavi. A se obenem zavedajo, da je kanalizacijo treba urediti, rešitev pa je v rekonstrukciji čistilne naprave Brod.