Foto: Stanovanjski sklad
Foto: Stanovanjski sklad

"Naj bo soseska prijazen dom za vse, ki bodo v prihodnjih dneh dobili ključe," je ob odprtju dejal okoljski minister Andrej Vizjak. "Stanovanje oz. dom je dobrina, katere vrednost gotovo najbolj razumejo tisti, ki te dobrine nimajo." Dodal je, da so to najpogosteje mlade družine in mladi posamezniki, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Nerešeno stanovanjsko vprašanje pa ni samo težava mladih ali tistih, ki zaradi različnih okoliščin ostanejo brez strehe. Po Vizjakovih besedah se s tem izzivom bolj ali manj uspešno spoprijemajo vse vlade oz. države po svetu. "Odgovornost vsake vlade je, da stanovanjsko politiko načrtuje tako, da ima vsak posameznik ali družina v razumnem roku zagotovljeno primerno stanovanje," je dejal.

Celotno sosesko, vse od urbnizma do arhitekture in krajinske ureditve, so zasnovali v ljubljanskem studiu Dekleva Gregorič arhitekti. Projekt je bil izbran kot najboljša rešitev na odprtem javnem arhitekturnem natečaju leta 2016.

Dodal je, da si želi, da bi bilo takih odprtij še več, pa ne samo v Ljubljani, pač pa predvsem v manjših slovenskih občinah in regijah, ki zaznavajo upad prebivalstva. Glavni cilj stanovanjske strategije so zato dodatna javna najemna stanovanja. Po ocenah naj bi bilo namreč v državi potrebnih še okoli 10.000 dodatnih stanovanj.

"Vlada načrtuje, da jih bo do leta 2026 lahko zagotovila okoli 5000. Zavedanje pomena stanovanjske politike pa potrjuje tudi pred kratkim sprejeta novela stanovanjskega zakona," je še dejal Vizjak in pojasnil, da je stanovanjska politika vključena v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost: "Z njim bo vzpostavljena shema financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj, za katero bo namenjenih dodatnih 60 milijonov evrov."

Remec: Trije projekti, končani znotraj časovnih okvirov

Slovesno odprtje. Foto: Stanovanjski sklad
Slovesno odprtje. Foto: Stanovanjski sklad

Danes odprta soseska je drugi del trilogije, uresničene s 50-milijonskim posojilom Razvojne banke Sveta Evrope. "Soseska Novo Brdo je skupaj s partnerskim delom javnega stanovanjskega sklada ljubljanske občine največji projekt od skupaj 1887 novih stanovanj, s katerimi zaznamujemo 30-letnico delovanja," je dejal direktor sklada Črtomir Remec.

Spomnil je, da so že spomladi odprli stanovanja za mlade na Gerbičevi, za marec prihodnje leto pa je napovedal še odprtje soseske z 212 stanovanji v Mariboru pod Pekrsko gorco. Z danes odprto sosesko so to po Remčevih besedah trije ključni projekti, ki so jih izpeljali znotraj časovnih rokov in finančnih okvirov.

Ob tem je direktor sklada napovedal pripravo novega cikla, v katerem načrtujejo 10 projektov v sedmih regijah z 906 stanovanji, za katerega si prizadevajo pridobiti novo posojilo Razvojne banke Sveta Evrope.

Nova soseska v Ljubljani

Wenzel: Socialna stanovanja so težava v številnih državah

Odprtja se je udeležil tudi guverner razvojne banke Rolf Wenzel, ki je sosesko Novo Brdo izpostavil kot konkreten primer ene glavnih nalog razvojne banke – financiranje gradnje socialnih stanovanj. "Socialna stanovanja, finančno dostopna stanovanja, kakor koli jim že rečemo, so velika socialna in politična težava v številnih evropskih državah, zato je ena glavnih nalog banke, da pri reševanju te težave podpira države," je poudaril Wenzel.

Sorodna novica 174 občinskih najemnih stanovanj v soseski Novo Brdo pripravljenih na vselitev

Na odprtju je ljubljanski podžupan Aleš Čerin spomnil, da je državni stanovanjski sklad občinskemu dal ugodno posojilo, s pomočjo katerega so maja letos v soseski odprli tudi 174 neprofitnih najemnih stanovanj. Vsa so po njegovih besedah že naseljena. Kot je dodal, so v bližini odprli novo enoto vrtca, razširili osnovno šolo, če bo treba, bodo v razvojnem ciklu zgradili tudi novo šolo.

Prilagojena stanovanja

V novi soseski Novo Brdo bo stanovanjski sklad ponudil višji standard bivanja, saj si želijo, da bi v stanovanjih sobivalo več različnih generacij. Vsi objekti so zato prilagojeni tako mladim in družinam kot tudi starejšim ljudem. V podzemnih garažah je 522 parkirnih mest za stanovalce. Prav tako so v soseski na voljo različne javne storitve, kot so knjižnica in trgovine, ter odprt zunanji prostor, kjer bo veliko zelenih površin, bajer in otroška igrišča. Lokacijsko so objekti blizu priključka na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.