Prenova bo omogočila večjo kakovost dela in možnost za razvoj knjižničnega sistema Cobiss, ki ga uporablja že skoraj 800 knjižnic v sedmih državah. Foto: MMC/TV Slovenija
Prenova bo omogočila večjo kakovost dela in možnost za razvoj knjižničnega sistema Cobiss, ki ga uporablja že skoraj 800 knjižnic v sedmih državah. Foto: MMC/TV Slovenija

V IZUM-u, katerega ustanoviteljica je vlada, so z obnovo podvojili delovno površino in pridobili trikrat večji podatkovni center; z energetsko sanacijo pa so stroške ogrevanja zmanjšali za polovico.

Vse to bo omogočilo večjo kakovost dela in možnost za razvoj knjižničnega sistema Cobiss, ki ga uporablja že skoraj 800 knjižnic v sedmih državah, IZUM pa je razvil tudi informacijski sistem raziskovalne dejavnosti SICRIS, ki omogoča dostop do različnih baz podatkov.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Tomaž Boh je poudaril prispevek IZUM-a v razvoju slovenske znanosti, izobraževanja in knjižnične dejavnosti: "Verjamemo, da so na ta način številni raziskovalni dosežki širši javnosti bistveno bolj dosegljivi in dostopni, kot bi bili, če tovrstnega sistema ne bi bilo."

Boh dodaja, da mora biti naslednji korak vsebinska nadgradnja.

Potrebna bi bila pomladitev kolektiva
A direktor IZUM-a Davor Šoštarič poudarja, da so za nadaljnji razvoj nujne kadrovske okrepitve: "S to močjo, ki jo imamo, s to starostno skupino, ki jo imamo ... nimamo več toliko mladostnega priliva namreč, komaj še sledimo temu, kar je potrebno. Za nove pomembne razvoje bomo morali imeti nove ljudi. Verjamem, da bo to šlo, saj se je vlada, takrat ko je odobrila zagon tega projekta, zavezala tudi k določenim kadrovskim spodbudam v tem kolektivu."

IZUM ima zdaj 110 zaposlenih, večinoma strokovnjakov za informatiko in bibliotekarstvo, in se pretežno financira iz državnega proračuna. Ob odprtju novih prostorov so knjižnici OŠ Veržej podarili zalogo knjig, računalnik in tečaj uporabe programske opreme Cobiss.