Dijake so med njihovimi naroki na sodišču somišljeniki znova podprli z manjšim protestom. Foto: BoBo
Dijake so med njihovimi naroki na sodišču somišljeniki znova podprli z manjšim protestom. Foto: BoBo

Okrajno sodišče v Mariboru je v primeru dijaka, obdolženega kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih, ocenilo, "da ne bi bilo smotrno nadaljevati postopka, saj je želel mladoletni dijak na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozoriti na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja", so zapisali v sporočilu za javnost.

Sodišče je v sklepu o ustavitvi postopka med drugim zapisalo, da sodi pravica do izražanja javnega mnenja oziroma svobode izražanja, kakor tudi pravica do zbiranja in združevanja in pravica do svobode gibanja med temeljne ustavne pravice vseh državljanov RS. "Iz navedenega izhaja, da nobena ustavna pravica sicer ni absolutna, tudi ne pravica do zbiranja in izražanja mnenj, da pa je pri omejevanju teh pravic treba upoštevati načelo sorazmernosti in da jih je mogoče omejiti le izjemoma in za omejeno časovno obdobje," je zapisalo.

Zato Okrajno sodišče v Mariboru kot sporno ocenjuje že omejevanje teh temeljnih človekovih pravic z odlokom. "Poleg tega iz naslova odloka izhaja, da gre za začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom, kar po mnenju sodišča ne pomeni, da gre za absolutno prepoved in da se zasleduje zgolj preprečevanje okužb z virusom," je navedlo.

Sodišče je ugotovilo, da so v obravnavani zadevi vsi udeleženci mirnega javnega shoda nosili maske in držali varnostno razdaljo, zato niso mogli predstavljati nevarnosti za širjenje okužbe. Poleg tega so se ob določenih varovalnih ukrepih hkrati začele sproščati tudi nekatere druge dejavnosti.

Okrajno sodišče v Mariboru je pred tem ustavilo postopek že zoper prvo mariborsko dijakinjo, ki je bila zaslišana pred sodnikom za prekrške zaradi sodelovanja na februarskem mirnem protestu na Trgu svobode. Ustavitev postopka je bila napovedana tudi za tega drugega zaslišanega dijaka, a zanj doslej še ni bila pisno izdana sodna odločba.

Zaradi sodelovanja na omenjenem shodu 9. februarja, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, je na sodišča vabljena še ena dijakinja II. gimnazije Maribor. Zanjo je narok pri sodniku za prekrške napovedan prihodnji teden.