Ta predvideva tudi gradnjo objekta za termično predelavo odpadkov pri sortirnici na Teznem. Vrednost projekta je ocenjena na 45 milijonov evrov.

Z daljinskim ogrevanjem nameravajo do leta 2025 oskrbeti večino javnih stavb in večstanovanjskih ter poslovnih objektov na levem bregu Drave. Do leta 2030 bi se širili še na Pobrežje. Ob tem bi zgradili tudi večjo visokotemperaturno toplotno črpalko ob kopališču Pristan, ki bi izkoriščala vodni potencial reke.

"Ta projekt je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, tako da bi ga lahko uresničili v naslednjem letu. Seveda pa čakamo na kak razpis ministrstev za subvencijo, saj gre za okoljsko res učinkovit projekt," pojasni Alan Perc, direktor podjetja Energetika Maribor

Foto: Zajem zaslona
Foto: Zajem zaslona

S potrditvijo Akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta s toploto pa so naredili tudi prvi korak h gradnji sežigalnice pri Snagini sortirnici na Teznu. To bo predvidoma med letoma 2025 in 2027. S tem objektom bi lahko rešili vse večje težave s kopičenjem odpadkov in z odstranjevanjem blata iz Centralne čistilne naprave.

Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved poudarja, da je "energetika podala jasne cilje glede znižanja cene toplotne oskrbe, definitivno pa mora potem to še skozi vse investicijske cikle umeščanja v prostor in tudi presojo vplivov na okolje, tako da nič od tega se zdaj s tem dokumentom ni potrjevalo".

Proti sežigalnici sta svetnika Liste za pravičnost in razvoj, saj naj bi zmanjševala kakovost življenja okoliškim prebivalcem. Stojan Auer, mestni svetnik iz Liste za pravičnost in razvoj poudarja, da domačini "trpijo zaradi večkratnih požarov Surovine, zaradi umestitve sortirnice, velika večina prebivalcev Tezna se upravičeno pritožuje tudi nad ščurki v svojih domovih in zdaj bi tam nekdo postavil še sežigalnico".

Objekt pa bi za termično predelavo odpadkov Mariborčanom omogočal stabilno ceno ravnanja z odpadki in ugodnejšo ceno iz sistema daljinskega ogrevanja.

Potrjena sežigalnica v Mariboru