Prostori pretovorne pošte se z novim regijskim centrom umikajo iz središča Novega mesta. Foto: BoBo
Prostori pretovorne pošte se z novim regijskim centrom umikajo iz središča Novega mesta. Foto: BoBo

Direktor poštne poslovne enote Celje Cvetko Sršen je povedal, da bo nova pretovorna pošta z nekaj manj kot 50 zaposlenimi delovala v novozgrajenem objektu in bo povezana s poštnim logističnim centrom v Ljubljani in s celjsko pretovorno pošto.

Njena površina znaša nekaj manj kot tisoč kvadratnih metrov, za delo z uporabniki sta namenjeni dve poštni okenci na skoraj 60 kvadratnih metrih, za dostavo in sprejem pisemskih pošiljk imajo na voljo skoraj petsto kvadratnih metrov, približno enako površino pa za paketno-logistične storitve.

Pošta Slovenije zaradi spremenjenih nakupovalnih navad in krepitve spletne prodaje še naprej pričakuje rast paketnega poslovanja. Letos načrtujejo, da bodo prenesli 8,6 milijona paketov, na tem področju so pretekla leta opazili šestodstotno rast.

Tehnološke rešitve nove pretovorne pošte poenostavljajo sprejem in dostavo paketov, prednost novih prostorov je tudi njihova večja dostopnost. Cvetko je dodal, da so prostori sicer namejeni sprejemu, usmerjanju, odpravi, dostavi, posredovanju pisemskih in paketnih pošiljk ter kratkotrajnemu skladiščenju prevoznih enot.

Radi bi razbremenili centra v Ljubljani in Mariboru
Namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije Andrej Rihter je pojasnil, da so se za gradnjo poštnih regijskih centrov odločili, da bi razbremenili poštna logistična centra v Ljubljani in Mariboru, kjer obdelujejo poštne pošiljke za vso državo.

Glede na hitro rast poslovanja s poštnimi paketnimi pošiljkami so reorganizirali svoje delo in povečali zmogljivosti ter delno ločili logistiko na pisemsko in paketno, ki je posebej zahtevna predvsem v prostorskem in tovornem pogledu.

Sicer pa v okviru strategije dolgoročnega razvoja nadaljujejo s prenovo paketne logistike in širitvijo dejavnosti v smeri zagotavljanja celovitih logističnih storitev, kar vključuje tudi skladiščenje, pretovarjanje in komisioniranje blaga ter prevoz pošiljk, je še povedal Rihter.