Črno jezero na Pohorju. Foto: Promocijsko gradivo
Črno jezero na Pohorju. Foto: Promocijsko gradivo

V okviru projekta EnjoyHeritage, katerega namen je vzpostaviti organiziran sistem prikaza bogate naravne in kulturne dediščine območja, so na območju občine Slovenska Bistrica povezali najpomembnejši spomenik kulturne dediščine, Bistriški grad in enega najpomembnejših naravnih spomenikov na tem območju, Bistriški vintgar, skozi katerega se pot nadaljuje do najvišjega vrha v občini, to je Treh kraljev in dalje do Črnega jezera.

Ta, 18 km dolga Bistriška pot se začne na 275m nadmorske višine in se zaključi na 1200 m. Na poti je postavljenih 6 tematskih interpretacijskih točk, razdeljenih v pet tematskih sklopov, ki so opremljene z interpretacijskimi elementi, tablami, klopmi in drugo potrebno opremo.

Vodja projekta Martina Zanjkovič je povedala: "Pot je razdeljena na pet etap, razteza se od Bistriškega gradu do Bistriškega vintgarja in do Črnega jezera na Pohorju. Namenjena je družinam, mladim, pohodnikom, predvsem pa lokalnemu prebivalstvu. Cilj poti do Bistriškega vintgarja je animirati lokalno prebivalstvo, predvsem otroke, da se po točkah odpravijo v naravo, na Pohorje. Pot se namreč nadaljuje po Bistriškem vintgarju, se vzpenja do arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče, nato do cerkve na Urhu in potem lahko nadaljujemo po planinski poti do Črnega jezera."

Martina Zanjkovič poudarja, da je pot interpretacijska, kar pomeni, da so besedila na tablah skrbno izbrana. Skupaj s partnerjem iz Vrsarja so razvili mobilno aplikacijo, tako da si pot lahko ogledamo tudi z njeno pomočjo, vendar je ta mobilna aplikacija samo dodatek k interpretacijskim tablam.

"Z Bistriško potjo si želimo izobraziti mlade, saj so na vseh teh točkah poti animacijski elementi izbrani z didaktičnimi pristopi. Se pravi, mladi se bodo učili in na tak način želimo ozaveščati prebivalce o varovanju naravne in kulturne dediščine, hkrati pa zbuditi zavest o tem, kako bogato je to območje," pravi Martina Zanjkovič.

Projekt EnjoyHeritage sicer združuje partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Na slovenski strani so v projekt združeni občina Slov. Bistrica, OE Maribor in Zavod za turizem Maribor Pohorje. Na hrvaški strani so pa so združeni štirje partnerji.. pilotna območja so na območju Krapine, Žumberaka, Ozlja in Vrsarja.

Vrednost celotnega projekta EnjoyHeritage je 1,2 milijona evrov, od tega je evropski del milijon evrov. Projekt bo trajal do sredine leta 2019.