V Mežiški dolini v okviru vladnega programa zamenjujejo zemljino, mokro čistijo javne površine, asfaltirajo ceste itd. Foto: MMC RTV SLO
V Mežiški dolini v okviru vladnega programa zamenjujejo zemljino, mokro čistijo javne površine, asfaltirajo ceste itd. Foto: MMC RTV SLO
Otroci
Letošnja študija je vključevala otroke, stare od 12 do 72 mesecev, in devetletnike iz zgornje Mežiške doline. Od 581 vabljenih se jih je odzvalo 349. Foto: MMC RTV SLO

Namen letošnje ponovitve študije iz leta 2008 po enaki metodologiji je bil oceniti obremenjenost otrok iz zgornje Mežiške doline s svincem, narediti primerjavo stanja med letoma 2008 in 2013 in oceniti napredek programa od začetka izvajanja do letošnjega leta, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.

Na vabilo se je odzvalo 349 otrok
Letošnja študija je vključevala otroke, stare od 12 do 72 mesecev, in devetletnike iz zgornje Mežiške doline (Črna na Koroškem, Mežica), kot primerjalna skupina pa so bili v študijo vključeni še triletniki iz spodnje Mežiške doline (Prevalje, Ravne na Koroškem). Vabilo za odvzem krvi so poslali 581 otrokom iz Mežiške doline, skupno se je vabilu odzvalo 349 otrok oz. 60,1 odstotka, pri čemer je bil odziv boljši v zgornji Mežiški dolini kot v spodnji.

Pri odvzetih vzorcih so našli med 10 in 330 mikrogramov svinca na liter krvi. Večina otrok (78,5 odstotka) je imela nizke vrednosti svinca v krvi oz. vrednost pod 50 mikrogrami na liter. Vrednosti svinca v krvi pod 100 mikrogrami na liter krvi, kar je določeno kot meja med škodljivimi in neškodljivimi vplivi svinca na otroke, pa je imelo 94,6 odstotka vseh otrok.

Nižja vsebnost svinca kot pred petimi leti
Povprečne vrednosti svinca v krvi so bile za otroke iz spodnje Mežiške doline nižje kot za otroke iz zgornje Mežiške doline, kar je pokazala že študija leta 2008. Sicer pa je prevalenčna študija, izvedena leta 2008, pokazala višje vsebnosti svinca v krvi otrok kot letošnja študija. Leta 2008 je bila najvišja izmerjena vrednost 393 mikrogramov svinca na liter krvi, letos pa 330.

Na ZZV-ju Ravne so prepričani, da je za uspešen napredek na tem področju treba program nadaljevati v zastavljeni smeri in ga dopolniti z vključevanjem novih rešitev. V programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini, ki se kot vladni program izvaja od leta 2008, je bil postavljen osnovni cilj - to je pri 95 odstotkih otrok iz zgornje Mežiške doline doseči vsebnost svinca v krvi pod 100 mikrogrami na liter krvi. Pri tem poudarjajo, da za svinec ni določenega varnostnega praga in je vsaka prisotnost v telesu nezaželena.

Vladni program: asfaltiranje, mokro čiščenje površin ...
Vsakoletne meritve vsebnosti svinca v krvi triletnikov iz zgornje Mežiške doline, ki glede na študije veljajo za najbolj obremenjeno skupino otrok, sicer kažejo, da se vsebnost svinca v krvi otrok zmanjšuje, odkar izvajajo vladni program. Ta med drugim zajema asfaltiranje javnih makadamskih površin v občinah Črna in Mežica, zamenjavo zemljin, mokro čiščenje javnih površin, varovalno prehrano v vrtcih in šolah in druge ukrepe.