V študijo je bilo letos vključenih skupno 526 otrok, kar pomeni, da je bil odziv na vabila, ki so jih poslali vsem v opredeljeni starosti, 74,5-odstoten. Foto: BoBo
V študijo je bilo letos vključenih skupno 526 otrok, kar pomeni, da je bil odziv na vabila, ki so jih poslali vsem v opredeljeni starosti, 74,5-odstoten. Foto: BoBo
Izpostavljenost otrok svincu
Vrednost svinca v krvi otrok se ne niža več

Mežica vsakih pet let v študijo vključi otroke, stare od enega do šest let, pa tudi devetletnike iz Zgornje Mežiške doline, za primerjavo v študiji sodelujejo tudi triletniki iz Spodnje Mežiške doline, torej iz občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

V študijo je bilo letos vključenih skupno 526 otrok, kar pomeni, da je bil odziv na vabila, ki so jih poslali vsem v opredeljeni starosti, 74,5-odstoten. To je več, kot pred petimi leti, ko je bil odziv 60,1-odstoten.

Kakršna koli koncentracija svinca v telesu je zdravju škodljiva
Čeprav za koncentracijo svinca v telesu ni varnega praga, saj je kakršna koli koncentracija zdravju škodljiva, pa je mejna vrednost določena pri sto mikrogramih svinca na liter krvi, od tam naprej se ta opisuje kot povišana vrednost.

V letošnji prevalenčni študiji so izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok znašale od osem do 336 mikrogramov. Večji del otrok, skupno 384, je imel vrednosti do 50 mikrogramov, 112 otrok pa od 50 do 99 mikrogramov.

Povišane vrednosti, torej sto in več mikrogramov svinca v litru krvi, pa so izmerili pri 30 otrocih, kar predstavlja 5,7 odstotka vseh, od tega jih je bilo 28 iz Zgornje Mežiške doline. Najvišjo vrednost med vsemi pa so izmerili pri dečku iz Spodnje Mežiške doline, in sicer omenjenih 336 mikrogramov.

Otroke povabili na dodatne preiskave
Za primerjavo z rezultati lanskega merjenja vrednosti svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline, ko so povišane vrednosti izmerili pri petini triletnikov, so letos med triletniki iz Zgornje Mežiške doline povišane vrednosti namerili pri 16 odstotkih otrok, kar je torej manj kot lani. Končni cilj ukrepov je, da ima več kot 95 odstotkov otrok vrednosti nižje od 100 mikrogramov svinca.

Primerjava z rezultati študij v letih 2008 in 2013 pa je pokazala, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline sicer nižje kot v letu 2008, vendar višje kot v letu 2013.

"Letošnji rezultati potrjujejo to, kar opažamo zadnjih pet let od zadnje študije, da padanja vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline ni več," je poudaril vodja študije Matej Ivartnik z ravenske območne enote NIJZ-ja. Hiter začetni padec vrednosti svinca v krvi otrok se je namreč ustavil okoli leta 2010.

Vse otroke, pri katerih so izmerili povišane vrednosti, so povabili na dodatne, venske odvzeme krvi, ki potekajo v septembru, hkrati NIJZ k njim pristopi v obliki individualne obravnave in po potrebi nadaljnjega spremljanja.

Kateri so glavni dejavniki tveganja?
Kot je povedala predstojnica ravenske enote NIJZ-ja Neda Hudopisk, pri individualni obravnavi ugotavljajo tudi dejavnike tveganja. In med te po dozdajšnjih ugotovitvah spadajo zaposlitev starša v podjetjih za sekundarno predelavo svinca, prav tako pogoji bivanja, med drugim prisotnost makadama, vrtovi, uporaba potencialno tveganih gradbenih materialov in neizvajanje nadzora nad tem, pa tudi gradbena dela.

Zato na NIJZ-ju predlagajo več ukrepov, med drugim nadaljnje sodelovanje s podjetji iz skupine Tab, ukrepe na zasebnih zemljiščih ter prepoved trženja in uporabe onesnaženega materiala v gradbeništvu.

Okoljsko ministrstvo predlaga dodatne ukrepe
Da so glavni viri onesnaženja makadamske ceste, odprte halde, kjer so naloženi ostanki iz nekdanjega rudnika svinca in cinka, in uporaba vsebine hald v gradbene namene, pa tudi neustrezno urejena gradbišča in neučinkovit nadzor, pa je opozorila Tanja Bolte z ministrstva za okolje in prostor, kjer prav tako predlagajo dodatne ukrepe.

Ob tem je omenila emisije iz industrije, kar je po njenih besedah vseskozi eno od odprtih vprašanj. V zvezi s tem je poudarila, da mora država v prihodnje v program sanacijskih ukrepov bolj aktivno vključiti industrijo predelave svinca iz skupine Tab, ki je navzoča v Mežiški dolini.

Izpostavljenost otrok svincu
Vrednost svinca v krvi otrok se ne niža več