Namen projekta, ki ga financira občina, je nudenje pravne pomoči občanom s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic, so sporočili z občine.

Svetovanje bo potekalo vsak zadnji petek v mesecu na sedežu občine od 8. do 13. ure po predhodnem naročanju in bo brezplačno. Svetovanje bo glede določenega pravnega problema načelno trajalo do pol ure, obsegalo pa bo razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju, denimo, kakšna pravna sredstva so na voljo, kako potekajo določeni postopki, možnosti zunajsodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči.

Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki pomaga posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu in uresničevanju temeljnih pravic skozi pravno svetovanje.

Na svetovanje se je treba predhodno naročiti. Naročanje je mogoče na telefonski številki 01/521-18-88 ali elektronskem naslovu pic@pic.si. Prvo pomladansko svetovanje bo 26. aprila.