S protipoplavnimi ukrepi si želijo preprečiti poplave, podobne tistim leta 2007. Foto: BoBo
S protipoplavnimi ukrepi si želijo preprečiti poplave, podobne tistim leta 2007. Foto: BoBo
poplave Železniki
V Železnikih je ob poplavah na pomoč priskočila tudi vojska. Foto: BoBo

Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, direkcij za vode in infrastrukturo, projektanti vodnih in cestnih ureditev ter izvajalec odmer in odkupov zemljišč so v Železnikih prebivalcem predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe in obvoznico. Po dolgih letih projekt preložitve regionalne ceste Podrošt–Češnjica in ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti vendarle prehaja v fazo pridobivanja pravic za gradnjo.

Župan Občine Železniki Anton Luznar je zadovoljen, da projekt s papirja končno prehaja na teren. A pred začetkom del so želeli predvidene ukrepe predstaviti občanom. Nekatere med njimi bodo ukrepi namreč precej prizadeli, saj ne bo šlo niti brez rušitve določenih objektov.

Vsa potreba zemljišča naj bi pridobili do aprila 2019
"Projekt je zelo zahteven, ker se ga izvaja v gosto poseljenem prostoru. Treba bo odkupovati zemljišča, ki so jih nekateri uporabljali mnogo let," je pojasnil vodja projekta z okoljskega ministrstva Ervin Vivoda, ki pričakuje sodelovanje vseh pri izvajanju projekta in upa, da bo v prihodnjih letih lahko v celoti realiziran.

Po terminskem načrtu naj bi vsa potrebna zemljišča pridobili do aprila prihodnje leto. Vendar bi želeli dela začeti že prej. Župan meni, da bi lahko vsaj urejanje spodnjega dela od Alplesa do kulturnega doma, kjer so ureditve načrtovane v širini struge, začeli še letos.

"Direkcija RS za vode bo kot nosilec investicije v fazi izvajanja projekta najbrž posegala po rešitvah, kot so delna gradbena dovoljenja, z namenom, da ne bi, denimo, zaradi ene same parcele stal celoten projekt," je dejal Vivoda.

Brez rušitev ne bo šlo
Kar se tiče ureditve približno kilometra dolge obvoznice, je Tomaž Willenpart z Direkcije RS za infrastrukturo pojasnil, da brez rušitev ne bo šlo, da pa se jim bodo skušali čim bolj izogniti.

Začetek gradbenih del na cesti načrtujejo prihodnje leto, konec pa sredi leta 2020. "Bomo pa morali slediti kolegom z direkcije za vode, saj se projekta prepletata in bo treba najti skupne rešitve," je poudaril Willenpart.

Ocenjena vrednost gradnje ceste in protipoplavnih ukrepov je 13,5 milijona evrov. Od tega deset milijonov na vodnogospodarskih ureditvah, preostanek na obvoznici, pri čemer gre za ceno brez davka na dodano vrednost, dejansko ceno bodo pokazali javni razpisi. Protipoplavne ureditve se bodo sofinancirale z evropskimi sredstvi.

Želijo se izogniti poplavam, podobnim tistim leta 2007
Simulacija učinkov je pokazala, da projektirane rešitve niso zadostne in da bi Železnike kljub ureditvam na Selški Sori in zadrževalniku, ki predstavlja drugo fazo ukrepov, še vedno ogrožale vode treh pritokov, in sicer Prednje Smoleve, Dašnice in Češnjice. Zato je direkcija z namenom zagotavljanja celovite rešitve naročila še projektno zasnovo za pritoke.

"Namen celotnega projekta je, da do takih poplav, kot so bile leta 2007, ne bi več prišlo na ozkem urbanem jedru Železnikov. Vemo, da je Selška Sora vodotok hudourniške narave in lahko v zelo kratkem času zelo naraste in s tem povzroči velike težave v svojem divjanju skozi dolino," je ob predstavitvi kompleksnega projekta poudaril Vivoda.