Ptujski center za ravnanje z odpadki vnovič vzbuja sum o nezakonitih zneskih na položnicah za komunalne storitve. Foto: BoBo
Ptujski center za ravnanje z odpadki vnovič vzbuja sum o nezakonitih zneskih na položnicah za komunalne storitve. Foto: BoBo
Neupravičene višje položnice za smeti

Ptujski center za ravnanje z odpadki vnovič vzbuja sum o nezakonitih zneskih na položnicah za komunalne storitve. Mariborsko višje sodišče je pred časom namreč potrdilo sodbo ptujskega okrajnega sodišča, po kateri je podjetje Čisto mesto nepravilno obračunavalo naložbo v gradnjo centra za ravnanje z odpadki. "Ključna stvar je v tem, da bi v delu cene, ki je navedena za odlaganje odpadkov, morala biti vključena tudi naložba. V položnicah, ki so jih prejemali prebivalci spodnjega Podravja, pa je bila navedena ločeno. In na koncu se je tudi sodišče postavilo na stališče, da je bilo to zaračunano dvakrat – najprej v postavki za odlaganje odpadkov, nato pa še v postavki za gradnjo centra za ravnanje z odpadki," sporno prakso podjetja Čisto mesto pojasnjuje ptujski odvetnik Tomaž Alič, ki obenem poudarja, da je bil prav tako kršen pravilnik, ki določa strukturo cene za pobiranje in odlaganje smeti, saj ta jasno določa, katere postavke mora vsebovati položnica.

Sodni postopek je bil sicer posledica dejstva, da eden izmed občanov - Gorazd Ledinek ni želel plačevati prej omenjene naložbe, saj je bil prepričan, da mu podjetje Čisto mesto to neupravičeno zaračunava. "Ugotovil sem, da se krši zakon o samoprispevku, cena pa tudi ni bila prikazana v skladu z veljavnim pravilnikom. Nehal sem plačevati ta del zneska in potem je Čisto mesto izvedlo izvršbo. Na njo sem se pritožil in začel se je sodni postopek, ki je pripeljal do prej navedene odločitve sodišča," pojasnjuje Ledinek, ki je tudi prepričan, da je bilo v preteklih dvanajstih letih iz tega naslova preplačanih za 20 milijonov evrov.

"Če izhajamo iz podatkov Skupne občinske uprave, je bilo preplačil vseh občanov občin, ki so v tem sistemu, za 20 milijonov evrov. Povprečna štiričlanska družina je preplačala torej nekaj manj kot tisoč evrov," konkretne izračune navaja Ledinek, ki ob tem opozori, da so se po sodnih odločitvah položnice za ravnanje z odpadki bistveno znižale, čeprav Čisto mesto nepravilnosti še vedno ne priznava.

Del preplačil naj bi v preteklosti po Ladinekovih besedah končal v proračunu ptujske mestne občine, kar pa na občini zanikajo. "To ni končalo v proračunu mestne občine, ampak v skladu, ki skrbi za nemoten potek naložbe, tako v CERO Gajke kot v druge zbirne centre v drugih občinah skupne občinske uprave," pojasnjuje ptujski župan Miran Senčar, ki dodaja, da so mu v podjetju Čisto mesto zatrdili, da nepravilnosti ni bilo, bo pa skupaj s sodelavci poiskal odgovorne, še zatrjuje.

Za pojasnila smo prosili tudi direktorja Čistega mesta Janeza Letnika, a jih še čakamo.

Danijel Poslek, Radio Slovenija

Neupravičene višje položnice za smeti