Ptujski dom upokojencev je največji tovrstni slovenski zavod, saj ima poleg domicilnega doma na Ptuju svoje enote še v Muretincih, Juršincih, Kidričevem, že dve leti pa deluje tudi njihova enota doma v Kopru. Foto: MMC RTV SLO
Ptujski dom upokojencev je največji tovrstni slovenski zavod, saj ima poleg domicilnega doma na Ptuju svoje enote še v Muretincih, Juršincih, Kidričevem, že dve leti pa deluje tudi njihova enota doma v Kopru. Foto: MMC RTV SLO

Služba za notranjo revizijo pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi številnih prijav o domnevnih nepravilnostih, na njih je že nekaj časa opozarjala civilna iniciativa občanov, dvakrat pregledala delovanje Doma upokojencev Ptuj in obakrat ugotovila hude kršitve zakona o socialnem varstvu.

Kršitve so ugotovili tudi inšpektorat za delo, tržni inšpektorat in inšpektorat za javni sektor. Davčna inšpekcija pa je domu izdala plačilni nalog za dober milijon poplačila davka, ki ga je opredelila kot davek na dobiček.

Ptujski upokojenski dom med drugim ni jasno razmejil različnih kategorij opreme, premalo je bilo jasno, kaj je osnovna oskrba in kaj dodatna, slabo so bile razmejene javne in tržne storitve, slabe so bile evidence opravljenih storitev, večkrat ni bilo mogoče niti ugotoviti, ali so bile sploh opravljene, nekaterih storitev pa niso izvajali v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Doklova zavrača očitke
Doklova pa je dejala, da nobeden od razlogov v sklepu o razrešitvi ni dovolj tehten za izveden ukrep in dodala, da nobena institucija, ki je izvedla inšpekcijski nadzor, ni predlagala začetek postopka razrešitve direktorja doma. Doklova je še premislila, ali bo uveljavljala sodno varstvo.

V odzivu je Doklova še kritizirala iniciativno skupino za urejanje odnosov v socialnem varstvu, ki da že od začetka leta medijem posreduje enostranske informacije in škoduje zavodu. Pri tem je zatrdila, da je Franc Kodela, član skupine, dal pobudo za večje število inšpekcijskih nadzorov.

Glede odločitve vlade, da imenuje nove člane sveta zavoda, pa je zapisala, da je moralno sporno, da je v svet prišel član iniciativne skupine in do nedavnega zastopnik pacientovih pravic Viktor Pilinger, ki da je v okviru izvajanja funkcije zastopnika v ptujskem domu in bolnišnici Ptuj prekoračil svoja pooblastila, saj je nezakonito pridobil osebne podatke nekaterih stanovalcev ptujskega doma, kar je ugotovil tudi informacijski pooblaščenec.

Doklova odhaja v torek
Svoj pogled je pojasnil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je bil še do nedavnega na čelu Skupnosti socialnih zavodov. Opozoril je, da skupnost nima pristojnosti poseganja v notranje poslovanje domov, a vedno so odločno zavračali kakršne koli anomalije, zlorabe ali odstopanja od zakona.

"Če so takšne anomalije ugotovljene, je treba odločno ukrepati," je bil jasen Koprivnikar, ki je dejal, da je bil sicer v času vodenja skupnosti z nekaterimi dvomi glede poslovanja ptujskega doma seznanjen in o tem so takrat tudi večkrat razpravljali z ministrstvom. Njihovo stališče je bilo, da naj ministrstvo takoj in odločno ukrepa, očitno pa je za to potrebovalo nekaj več časa. Sam bi pričakoval ažurnejše ukrepanje.

Ptujski dom upokojencev je največji tovrstni slovenski zavod, saj ima poleg domicilnega doma na Ptuju svoje enote še v Muretincih, Juršincih, Kidričevem, že dve leti pa deluje tudi njihova enota doma v Kopru. Večino omenjenih enot je vodstvo doma v preteklih letih zgradilo povsem s svojimi sredstvi, brez sofinanciranja države.