Center za socialno delo v Murski Soboti je letos prejel že tisoč vlog za izredno denarno socialno pomoč. Foto: Televizija Slovenija
Center za socialno delo v Murski Soboti je letos prejel že tisoč vlog za izredno denarno socialno pomoč. Foto: Televizija Slovenija
''Lani smo opazili porast nasilja, zasvojenosti. V Pomurju je slabše razvita mreža služb pomoči za otroke in mladostnike s težavami v duševnem razvoju," pravi direktorica centra za socialno delo Murska Sobota Nataša Meolic. Foto: Televizija Slovenija
Murskosoboški center za socialno delo se bo 1. avgusta preselil na novo lokacijo v središču mesta, v prostore NLB-ja. Ker je v zgradbi dvigalo, bo olajšan dostop tudi gibalno oviranim. Foto: Televizija Slovenija
V Pomurju ne občutijo gospodarske rasti

Pomurje je še vedno na vrhu po stopnji brezposelnosti. Januarja je bila ta skoraj 16-odstotna. Ob tem pa se v regiji spoprijemajo tudi z nizko stopnjo delovne aktivnosti, ki je bila lani nekaj manj kot 45-odstotna, kar je slabe štiri odstotke manj od državnega povprečja. Vse to povzroča stiske, ki jih je iz dneva v dan več, pravi namestnica direktorice murskosoboškega centra za socialno delo Danijela Cug in dodaja: ''Mi še vedno kljub nekaterim kazalnikom, ki kažejo rast, ugotavljamo, da družine, tudi če so zaposlene, težko plačajo vse račune. Predvsem, ko pride do kakšnih poračunov, plačila kurjave, opažamo bliskoviti porast izrednih denarnih socialnih pomoči. Lani smo prejeli 4.400 vlog za izredno denarno socialno pomoč, letos v prvih treh mesecih že 1000. V primerjavi z letom 2016 je lani za 80 odstotkov poraslo število vlog za varstveni dodatek, za polovico več je subvencij za šolska kosila. Vzrok je predvsem sprememba zakonodaje, in sicer Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.''

Vse več je družin, ki otrokom težko omogočijo najnujnejše, kaj šele dodatne obšolske dejavnosti, letovanja, tabore. ''Murskosoboški center za socialno delo letno s pomočjo donatorjev približno 100 otrokom omogoči počitnice na različnih taborih in letovanjih, razdelimo približno 170 paketov šolskih potrebščin. Lani smo razdelili rekordnih 400 božičnih daril, 150 otrok ima botra v okviru projekta Botrstvo Slovenije. Revščina vodi tudi v druge stiske,'' pravi direktorica centra za socialno delo Murska Sobota Nataša Meolic in dodaja: ''Lani smo opazili porast nasilja, zasvojenosti. V Pomurju je slabše razvita mreža služb pomoči za otroke in mladostnike s težavami v duševnem razvoju in krajevna dostopnost zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. Zato smo in bomo posebno pozornost namenili preventivnemu delovanju na področju duševnega zdravja.''

Veseli so, da jim je tudi tokrat uspelo na javnem razpisu za sofinanciranje programa Dnevnega centra Kekec, namenjenega otrokom in mladostnikom, ki želijo aktivno in kakovostno preživeti prosti čas, deluje pa pod okriljem Kriznega centra za otroke in mladostnike.

Kaj prinaša reorganizacija Centrov za socialno delo?
V Pomurju so štirje centri za socialno delo. V Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru. Po novem naj bi bil v Murski Soboti sedež Centra za socialno delo Pomurje, s skupnimi splošnimi in strokovnimi službami, pravi Meoličeva. Z reorganizacijo, predvidoma od oktobra pa bo sedež regijske službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v Ljutomeru. Predvidoma štirje zaposleni iz murskosoboškega centra za socialno delo naj bi po novem odhajali v službo v Ljutomer. ''Direktorji zdajšnjih centrov za socialno delo pa se prerazporedijo na delovno mesto pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo za preostali čas, če bi še imeli mandat direktorja,'' so še pisno sporočili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Uporabnike iz odročnih vasi, ki že zdaj težko pridejo do svojih centrov za socialno delo, skrbi, da bodo od jeseni zadeve, ki jih morajo urediti osebno, lahko uredili le v Ljutomeru. Na ministrstvu za delo družino in socialne zadeve pojasnjujejo: ''Lokacija službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne vpliva na uporabnike. Cilj reorganizacije Centrov za socialno delo je namreč centre še bolj približati ljudem. Uporabniki bodo tako vse zadeve, ki so jih že doslej, tudi v prihodnje urejali na svojih enotah in jim ne bo treba hoditi oziroma se voziti drugam. Pristojnost za izvajanje socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil bodo še naprej imele enote centrov za socialno delo. Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (razen vloge za denarno socialno pomoč, varstvenega dodatka - t. i. mesečne pravice) se bodo res reševale v Službi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Navedeno pomeni, da bo za odločanje o pravici do otroškega dodatka, znižanje plačila za programe vrtcev, državno štipendijo, dodatno subvencijo malice za učence in dijake ter subvencijo kosila za učence pristojna Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo bodo stranke lahko (tako kot do zdaj) poslale po pošti, vložile e-vlogo ali jo prinesle na center za socialno delo. Če bodo stranke svojo vlogo oddale na najbližji enoti centra za socialno delo, bo le-ta odstopljena v Službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Glede na navedeno, določitev lokacije Službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za posameznika ne bo pomenila dodatnih obremenitev.'' In še: ''Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev bo organizirana zunaj sedeža tudi v primeru CSD Koroška, in sicer bo lokacija te službe na istem naslovu kot Enota Ravne na Koroškem (in ne na sedežu v Slovenj Gradcu),'' so še zapisali.

''Kar se tiče e-vlog, pa je treba reči, da je teh zanemarljivo število. Lani je bilo vseh vlog okoli 14 tisoč, elektronskih je bilo nekaj več kot 70. Pri uporabnikih opažamo, da je še vedno najpomembnejši osebni stik,'' pravi Danijela Cug. Je pa tudi res, da marsikdo potrebuje pomoč pri izpolnjevanju vlog, kakšen nasvet. In čeprav se za ta čas morda zdi nenavadno, pa vendar nekateri še vedno nimajo dostopa do svetovnega spleta ali pa so nevešči dela z računalnikom.

Sicer pa naj bi se murskosoboški center za socialno delo 1. avgusta preselil na novo lokacijo v središču mesta, v prostore NLB-ja. Ker je v zgradbi dvigalo, bo olajšan dostop tudi gibalno oviranim, v novih prostorih bo po besedah direktorice Centra za socialno delo Murska Sobota Nataše Meolic, med drugim tudi soba za stike in prostor za skupinsko obravnavo.

V Pomurju ne občutijo gospodarske rasti