Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 centrov in 1.248 zaposlenih, uvaja pa 16 območnih centrov na regijski ravni. Foto: Borut Živulović/BoBo
Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 centrov in 1.248 zaposlenih, uvaja pa 16 območnih centrov na regijski ravni. Foto: Borut Živulović/BoBo

Veljati je začela novela zakona o socialnem varstvu, ki po pojasnilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki jo je pripravilo, spreminja mrežo centrov za socialno delo. Mreža v preteklih 25 letih ni bila spremenjena, čeprav se je v tem času povečalo delo centrov in so se njihove naloge vsebinsko spremenile. Centri za socialno delo še naprej ostajajo vstopna točka za uporabnike in hrbtenica socialne države.

Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 centrov in 1.248 zaposlenih, uvaja pa 16 območnih centrov na regijski ravni. Območni centri bodo opravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter naloge s področja informatike za lokalne enote centrov v regiji. Vključevali bodo tudi strokovno mobilno skupino, regijsko interventno službo in v nekaterih regijah krizni center za mlade. Vsak območni center bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote centrov za socialno delo.

Uredba o določitvi centrov
Po potrditvi novele v državnem zboru v septembru so začeli tudi pripravljati uredbo o določitvi centrov in njihovi teritorialni pristojnosti. Uredba naj bi bila po načrtih sprejeta do konca leta, kar bi omogočilo končanje reorganizacije jeseni 2018.

Pomemben del reorganizacije centrov sta izvajanje socialne aktivacije in uvedba informativne odločbe. Programi socialne aktivacije se že izvajajo, vlada pa je v začetku oktobra pripravila tudi predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za obravnavo v DZ-ju. Z njo želijo uvesti informativni izračun, ki bo olajšal uveljavljanje enoletnih pravic. Če bo novela sprejeta v DZ-ju, se bo začela uporabljati 1. septembra 2018.