Namen projekta je bil vzpostaviti igrišče in učilnico v naravi Foto: Promocijsko gradivo
Namen projekta je bil vzpostaviti igrišče in učilnico v naravi Foto: Promocijsko gradivo

Priznanja so bila razpisana v okviru projekta Carbon Smart Communities, ki ga financira EU in je vreden 2.291.187 evrov. Projekt podpira predvsem kratke lesne verige z nizkim ogljičnim odtisom. Te pozitivno prispevajo k ublažitvi podnebnih sprememb in oživitvi lokalnega gospodarstva.

Na srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor so skupaj z Mestno občino Maribor pripravili projekt, pri katerem so uporabili lokalni les in končni izdelek sta bila klop ter info smetnjak z zanimivimi informacijami o razpolovni dobi posameznih vrst smeti, torej smetnjak izobraževalne narave. Namen projekta je bil vzpostaviti igrišče in učilnico v naravi, zanimivo za mlade.

"Na šoli smo izdelali klop po načrtih arhitekta in ta klop danes stoji v učilnici na prostem, v Macunovi ulici v Mariboru," pojasnjuje profesorica na srednji lesarski in gozdarski šoli, Mateja Kišek. "Vse komponente so narejene iz lokalnega lesa, uporabili smo kostanjev les, saj je v zunanjih vremenskih razmerah najbolj obstojen. Zanimivo je predvsem to, da so pri celotnem procesu izdelave sodelovali dijaki šole. Najprej dijaki programa gozdar in gozdarski tehnik, kjer so pri praktičnem pouku drevesa podirali, nato smo drevesa pripeljali do šole, kjer smo jih razžagali, posušili in potem so dijaki programa mizar in lesarski tehnik projekt v delavnicah dokončali."

In kaj je prepričalo komisijo, da je podelila priznanje prav temu projektu? "Ravno ta kratka gozdno-lesna veriga je bila tista, ki je po našem mnenju prepričala komisijo," pravi prof. Mateja Kišek.

Iz Slovenije so bili na forumu Evropske unije za alpsko regijo v Innsbrucku nagrajeni še trije projekti: zelena ladjica, ki vozi po Ljubljanici, hiša na drevesu v mestnem parku Celje in kolesarska pot v Bohinju.