Stari dom upokojencev v Krškem pred rušitvijo ... Foto: Goran Rovan
Stari dom upokojencev v Krškem pred rušitvijo ... Foto: Goran Rovan
... in med rušitvijo. Foto: Goran Rovan
Olimpijski bazen je že zravnan z zemljo. Foto: Goran Rovan
Novo podobo dobiva tudi staro mestno jedro. Foto: Goran Rovan
Krško mestno jedro dobiva novo podobo

V teh dneh pospešeno izginja stavba nekdanjega doma upokojencev na Vidmu, ki je zaradi neurejenega lastništva dolga leta propadal, potem pa je še krška občina kot lastnica potrebovala več let, da ga je le začela podirati. V njem so se seveda naselile podgane, mačke in druge živali, občasno pa so ga uporabljali tudi narkomani. Jure Colarič, ki živi v bloku ob zdaj že nekdanjem domu upokojencev, je zadovoljen, da je do rušitve končno le prišlo, prav tako sosednje t. i. Bučarjeve hiše. K temu dodaja: "Nenavadno dolgo je res trajalo od odločitve, da se bo dom rušil in pa do realizacije, mislim da več kot pet let. Ta stavba je bila sporna tako z vidika varnosti kot z vidika higiene. Nas stanovalce, ki živimo tukaj v bližini, pa zdaj moti, da še vedno ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnje na tem mestu."

Miran Stanko, župan občine Krško, stanovalcem odgovarja: "To območje je predvideno za stanovanjsko in poslovno rabo. Se pravi, da je na tem mestu načrtovan objekt, ki bi imel podzemne garaže, pritlični del in prvo nadstropje za poslovno rabo, nad tem pa še nekaj stanovanj." Krška občina zdaj išče investitorja, ki bi se lotil te gradnje, dva sta od te namere že odstopila. Kmalu pa naj bi začeli rušiti tudi stavbo v starem mestnem jedru, v kateri je bila nekoč trgovina z železnino in že leta kazi podobo mesta. Tu so dogovori o novi gradnji že konkretnejši, pravi Stanko in dodaja: "Za to lokacijo so pa že kar konkretni dogovori z ministrstvom za pravosodje, da bi se tam zgradil objekt, kjer bi deloval del sodstva, tako da bi zaokrožili prostorsko ureditev sodstva v Krškem."

Ob tovarni papirja in celuloze, kjer je še pred kratkim stal pravi olimpijski bazen, nekoč ponos vseh Krčanov, sledov o njem ni več. Zdaj so ga že podrli in zravnali z zemljo. Župan pravi, da tudi tu še ni dokončne odločitve, ali se bo tu gradil nov plavalni bazen, verjetno manjši pokrit ali bo ta lokacija služila za druge namene. Stanko dodaja: "Zdaj v tem trenutku gre v bistvu samo za sanacijo terena, se pravi odstranitev bazena in objektov, ki so stali ob njem. Ta teren bo kratkoročno ali za neki recimo srednji rok namenjen kot poligon za poklicno gasilsko enoto." Ta rušitev pa ne bo bistveno prispevala k lepši podobi mesta, saj so ob njem številni objekti tovarne Vipap, v katerih se je nekoč proizvajala celuloza. Tudi te objekte bi morali že zdavnaj podreti, vendar se to še ni zgodilo. Del so jih res že odstranili, precej pa jih še stoji in kar kličejo k rušitvi.

V Krškem se zdaj zaključuje celovita in dolgotrajna prenova starega mestnega jedra in dela mesta, ki se imenuje Zaton, ki bo stala kar 3,1 milijona evrov. Obnovljenih bo več ulic, pločnikov, zgrajena bodo nova parkirišča in zelenice, tudi dvoetažno parkirišče za 90 vozil. Postavljena naj bi bila tudi fontana v Zatonu. Obnavlja in dograjuje se tudi tržnica na Vidmu, osnovno šolo Jurija Dalmatina bodo energetsko sanirali, obnovili pa bodo še Kulturni dom, ki je bil zgrajen leta 1977 ob 500-letnici podelitve mestnih pravic Krškemu. V bližini se gradi tudi pokrita kompostarna, pred dnevi pa je bil odprt tudi razvojni inštitut družbe ZEL-EN. V jeseni naj bi začel obratovati tudi obrat Krke Sinteza 1. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura, se izvajajo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, na Kremenu pa je bila zaključena obnova vse komunalne infrastrukture. Krško tako dobiva povsem novo podobo, ki bo čez nekaj let zagotovo precej drugačna, kot je danes.

Za MMC Goran Rovan

Krško mestno jedro dobiva novo podobo