Nekdanji župan Ormoža Vili Trofenik (levo) in zdajšnji, Alojz Sok. Foto: BoBo
Nekdanji župan Ormoža Vili Trofenik (levo) in zdajšnji, Alojz Sok. Foto: BoBo

Cene komunalnih storitev so v Ormožu že dalj časa predmet političnega obračunavanja. Omenjeno področje so leta 2008 uredili s posebnim odlokom, a je upravno sodišče na podlagi pritožbe dveh občanov odločilo, da občina pri obračunavanju prispevka ni upoštevala pravilnega podatka o površini objekta in parcele, za katero se je obračunal prispevek. Spornih je bilo še nekaj določb – tudi to, da občina pri izračunu prispevka ni upoštevala pridobljenih sredstev iz Evropske unije –, zato je občinski svet pred dnevi sprejel nov odlok, ki naj bi popravil sporne določbe. "Pri tem odloku smo evropske vire izpustili in tako komunalne prispevke zmanjšali za višino evropskih in državnih sredstev," pojasnjuje ormoški župan Alojz Sok.

Nasprotno pa trdijo ormoški opozicijski svetniki. Prepričani so, da tudi na novo sprejeti odlok cen komunalnih storitev ne določa na zakonit način. "Novi odlok ima isto napako kot tisti iz leta 2008, ki ga je upravno sodišče v določenem delu razveljavilo, s to razliko, da gre tokrat za bistveno večji finančni obseg," je prepričan Vili Trofenik, ki je s še nekaterimi opozicijskimi svetniki občinskemu svetu tudi podal referendumsko pobudo o tem vprašanju. "Župan je izsilil glasovanje o zavrnitvi referendumske pobude z utemeljitvijo, da občina odlok nujno potrebuje. In pod to tezo je večina občinskih svetnikov zavestno sprejela nezakoniti odlok, da bi ga lahko čim prej uporabili, pozneje pa ga domnevno nameravajo popraviti. To kaže na stanje pravne varnosti ter politične odgovornosti in kulture v naši občini," dogajanje na seji občinskega sveta opisuje Trofenik, ki je ob tem še prepričan, da bo odlok, ki bo začel veljati prihodnji teden, občane in občanke še bolj udaril po žepu.

Župan Alojz Sok pa te očitke zavrača in se sprašuje, zakaj opozicija - če je prepričana o svojem prav - ne začne zbiranja podpisov za razpis referenduma. "Oni bi lahko takoj po sprejetju odloka šli v zbiranje petih odstotkov podpisov s strani volivcev, ampak očitno tega ne morejo dobiti; volivci tega ne marajo, saj so siti referendumov in podobnih neumnosti," še dodaja Sok, ki ob tem navaja, da so domnevno sporni odlok uskladili tudi z ministrstvom za infrastrukturo in prostor, kar po njegovih besedah kaže, da je skladen z veljavno zakonodajo.

Danijel Poslek