Velenje bo dobilo več kolesarskih stez. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Velenje bo dobilo več kolesarskih stez. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo


Velenjski župan Bojan Kontič je na novinarski konferenci dejal, da se potreba po oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjena starejšim občanom, v Velenju kaže že nekaj let. Stanovanja, ki bodo zgrajena do konca leta 2019, bodo namenjena za eno do dve osebi, velenjska občina pa jih bo oddajala v neprofitni najem.

"Izbrana lokacija je najustreznejša tako s stališča kakovosti bivanja, saj je v bližini Dom za varstvo odraslih z možnostjo koriščenja domskih uslug, kot s prostorskega stališča, ker so v neposredni bližini Zdravstveni dom Velenje, lekarna, trgovine in lokalni promet," je povedal Kontič. Po njegovih besedah je prav tako v bližini Sončni park.

Poleg oskrbovanih stanovanj je načrtovano tudi parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega bodo tri namenjena invalidom. Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena skladno s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo okoljsko ministrstvo.

Velenjska občina namerava oddati oskrbovana stanovanja v najem na podlagi meril, ki jih bo opredelila v posebnem pravilniku in v katerem bodo prednostno pravico najema imeli občani Velenja. Status najemnih neprofitnih stanovanj se ne bo spreminjal, je zatrdil Kontič.

Višina sofinanciranja še ni znana
Velenjska občina je projekt gradnje oskrbovanih stanovanj prijavila na javni razpis za pridobivanje oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je objavil republiški stanovanjski sklad. Kontič pričakuje, da bo sklad sofinanciral oz. odkupil del oskrbovanih stanovanj v Velenju. Ker je vloga velenjske občine v fazi končnega potrjevanja, končna vrednost sofinanciranja še ni znana.

Velenjska občina se je aprila prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Konec julija so prejeli sklep ministrstva, s katerim so jim bila dodeljena nepovratna sredstva kohezijskega sklada v vrednosti nekaj več kot 485.000 evrov. Gradnja novih kolesarskih poti se bo predvidoma končala konec prihodnjega leta.

Po navedbah Kontiča so velenjsko kolesarsko omrežje vzhod razdelili na 13 odsekov, ki nadgrajujejo že obstoječe dele kolesarskih odsekov znotraj dela mesta, povezujejo stanovanjske, storitvene, proizvodne, izobraževalne dejavnosti in zagotavljajo povezanost od vzhodnega dela mesta prek središča Velenja do Škalskega jezera.

Cilj projekta velenjskega kolesarskega omrežja vzhod je vzpostavitev pogojev za načrtovanje kolesarjenja na ravni mesta, zagotovitev pogojev za udobno, varno in privlačno kolesarjenje ter parkiranje koles, povečanje deleža kolesarjenja in izboljšanje prometne varnosti ter povečanje občutka varnosti kolesarjev.