V brežiškem Mladinskem centru so zaključil mednarodno mladinsko izmenjavo Foto: Goran Rovan
V brežiškem Mladinskem centru so zaključil mednarodno mladinsko izmenjavo Foto: Goran Rovan
Mladi iz šestih držav so delali v več delavnicah Foto: Goran Rovan
Mladi izmenjali izkušnje in ozaveščali

Mladinski center Brežice je bil deset dni gostitelj multilateralne mladinske izmenjave, v kateri je sodelovalo kar 30 udeležencev iz 6 evropskih držav (Španija, Italija, Romunija, Poljska, Portugalska in Slovenija), ki so delali pod vodstvom številnih mentorjev, tudi iz tujine. Projekt je potekal pod naslovom Homemade Home in je rezultat partnerskega sodelovanja z organizacijami na več ravneh (od lokalne do mednarodne) in večletnega delovanja centra z rednim vključevanjem idej o aktivni participaciji mladih, prostovoljstvu, podjetništvu, medkulturnem dialogu, kreativnosti in iskanja načina zaposlovanja mladih prek mladinskih programov z bogato noto neformalnega učenja.

Poseben poudarek v projektu je bil namenjen tematiki brezdomstva, revščine, beguncev in podobnih družbenih skupin. Pod njegovim okriljem so obravnavali vprašanja revščine in marginalizacije ter krepili ozaveščenost mladih in zavezanost k reševanju teh vprašanj za bolj vključujočo družbo. V času izmenjave so udeleženci obiskali tudi Kralje ulice, organizacijo iz Ljubljane, ki se ukvarja s tematiko brezdomstva v Sloveniji.

Mladim so tako prek različnih diskusij, iger, umetniških in multimedijski delavnic (fotografije, ročne spretnosti, gledališče, glasba in kreativno pisanje) skušali omogočiti razumevanje položaja brezdomcev, priseljencev in beguncev. Delavnice so potekale v obliki različnih socialnih iger in odprtih debat, ki je mlade še bolj seznanila s to tematiko.

Namen vseh delavnic je bil udeležencem pokazati, kako lahko na različne načine in predvsem s pomočjo inovativnega pristopa tudi sami prispevajo k reševanju brezdomske problematike. Zato organizatorji upajo, da so s tem vsaj pri nekaterih udeležencih spodbudili željo, da bi brezdomcem, beguncem in priseljencem pomagali. Tako, da bi organizirali kakšno aktivnost in s tem tudi širšo javnost ozaveščali o tej problematiki.

Za MMC Goran Rovan

Mladi izmenjali izkušnje in ozaveščali