15. polk vojaškega letalstva ima sedež na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Foto: Goran Rovan
15. polk vojaškega letalstva ima sedež na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Foto: Goran Rovan
V njegovi sestavi je okoli 700 pripadnikov Slovenske vojske. Foto: Goran Rovan
Poveljuje mu podpolkovnik Bojan Brecelj. Foto: Goran Rovan
Cerklje: Po spremembah v Slovenski vojski

S 15. majem se je Slovenska vojska preoblikovala. Tako je tudi v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki namesto Brigade zračne obrambe in letalstva nastal 15. polk vojaškega letalstva. V njegovi sestavi so zdaj helikopterska, letalska in letalsko-tehnična eskadrilja, letalska šola, center za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter letalska baza. Same naloge te enote so ostale enake, se je pa v njej zmanjšalo število vojakov.

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Bojan Brecelj pravi, da je preobrazba SV-ja prinesla predvsem zmanjšanje števila pripadnikov v poveljstvu, tako taktičnih enot znotraj 15. polka kot tudi samega poveljstva, in dodaja: "To za nas enostavno pomeni, da so enote bolj skoncentrirane na samo izvedbo vseh nalog. Te ostajajo še naprej enake kot prej, izločena je zgolj enota protizračne obrambe, ki ima sedež na Brniku."

Vse te naloge se povečini izvajajo in pripravljajo na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. To je bilo ustanovljeno okoli leta 1938 kot vojaško letališče jugoslovanske kraljeve vojske. Med drugo svetovno vojno ga je uporabljalo nemško letalstvo, po vojni pa ga je obnovilo in uporabljalo vojno letalstvo JLA. Od leta 1991 ga uporablja Slovenska vojska. Letališče, ki se zdaj temeljito obnavlja, ima 375 ha skupne površine, med kateri je 235 ha letaliških površin. Med njimi sta največja asfaltirana letališka steza in travnata letališka steza.

Polk ima tri eskadrilje ter letalsko šolo in bazo
15. polk izvaja nadzor in zaščito zračnega prostora RS, zračni transport, zračno podporo enot SV-ja, sodeluje v sistemu zaščite reševanja in pomoči, je vključen v strukturo zavezniških sil s področja nadzora in zaščite skupnega zračnega prostora držav članic zavezništva (NATINAMDS - Nato Integrated Air and Missile Defence System), skrbi za delovanje vojaškega letališča in logistično podporo delovanja vseh sil SV-ja.

15. polk vojaškega letalstva sestavljajo: 151. HEESK - helikopterska eskadrilja, 152. LEESK - letalska eskadrilja, 153. LETEHE - letalsko-tehnična eskadrilja, LETŠ - letalska šola, 16. CNKPZ - center za nadzor in kontrolo zračnega prostora in 107. LEBA - letalska baza.

Vse te enote deluje na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, del teh enot pa tudi na vojaškem letališču Brnik, kjer je nameščena 16. CNKZP (poveljstvo, radarska četa in ČNKPZ) in HNMP - dežurna posadka helikopterske nujne medicinske pomoči. Radarski položaji so tudi na Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem Koglu.

15. polk vojaškega letalstva ima v svoji sestavi kar nekaj zrakoplovov. V 151. HEESK je osem helikopterjev Bell 412 in štirje Cougar AS 532 AL. 152. letalska eskadrilja med drugim sodeluje tudi z Letalsko šolo pri izvajanju teoretičnega in praktičnega letalskega usposabljanja do nivoja dovoljenja prometnega pilota letal po civilni letalski zakonodaji, izvajanju osnovnega in nadaljevalnega letalskega usposabljanja pilotov slovenske vojske na letalih Pilatus PC9M Hudournik, Pilatus PC6 in Turbolet L-410 ter Falcon 2000EX. V svoji sestavi ima eno letalo Turbolet L-410, devet letal Pilatus PC-9M in dve letali Pilatus PC-6.

Letalska šola SV-ja izvaja letalsko usposabljanje kandidatov za pilote letal in helikopterjev in za doseganje novih letalskih kvalifikacij. Za šolanje pilotov uporabljajo osem letal Zlin 242, dve letali Zlin 143 ter štiri helikopterje Bell 206. Medtem ko 107. letalska baza zagotavlja delovanje vojaškega letališča Cerklje ob Krki in letališča Brnik. Zelo pomembne naloge opravlja tudi 153. letalsko-tehnična eskadrilja, ki skrbi za vdrževanje vseh plovil.

Za MMC Goran Rovan

Cerklje: Po spremembah v Slovenski vojski