Občinski parlameter občine Hrastnik. Foto: Zajem zaslona
Občinski parlameter občine Hrastnik. Foto: Zajem zaslona

Kmalu nameravajo Parlameter predstaviti tudi v Ajdovščini, zanj pa se zanima tudi veliko drugih občin, so v inštitutu Danes je nov dan dejali na predstavitvi.

Po besedah Maje Cimerman gre za orodje, ki izhaja iz leta 2016 razvitega orodja Parlameter, s katerim je mogoče spremljati delovanje državnega zbora. Prilagojeno je tako, da lahko občina ali kdo drug vanj vnese podatke o delovanju občinskega sveta, na inštitutu pa nato poskrbijo, da so podatki prikazani v strojno berljivem formatu in na razumljiv način.

To, da so podatki zbrani v strojno berljivem formatu, po besedah Cimermanove omogoča lažje iskanje po podatkih in iskanje zgolj tistega, kar nekoga zares zanima. Tako nekomu ni treba spremljati celotnega delovanja občinskega sveta, pač pa lahko poišče le podatek ali projekt, ki ga zanima.

V občinskem Parlametru so med drugim zbrani podatki o sejah občinskega sveta, gradivu, ki ga je ta obravnaval, prepisi sej (to za zdaj velja le za Ljubljano), podatki o navzočnosti občinskih svetnikov in glasovanjih, in sicer tako za posameznega svetnika kot svetniško skupino. To po besedah Cimermanove omogoča primerjavo glasovanj, pa tudi različne analize, npr. o tem, v kolikšnem delu posamezni svetnik glasuje v skladu s svetniško skupino. Po novem letu bo posameznik lahko naročil tudi samodejno obveščanje, kadar se bo pri delu občinskega sveta pojavila točno določena beseda, ki ga zanima.

Podatki, ki jih vsebuje Parlameter, se sicer od občine do občine razlikujejo, saj imajo občine različne količine podatkov, ki jih hranijo oz. pripravljajo o delu občinskega sveta. Na inštitutu še poudarjajo, da je občinski Parlameter za občine brezplačen, saj je njihov interes, da bi se jih v projekt vključilo čim več.