Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan, imajo na območju njihove občine velike težave z zlorabo zakonodaje in raznih institutov na področju gradnje objektov. Posebej je problematična gradnja aparthotelov, ki po pridobljenem uporabnem dovoljenju postanejo stanovanjski bloki. Namesto da bi se v aparthotelih izvajala turistična dejavnost, se apartmaji prodajo za sekundarna stanovanja, je pojasnila županja.

Težave so tudi na Bledu. "Občinski prostorski načrt dovoljuje nekaj, v naravi pa se dogaja nekaj čisto drugega. Težko je upravljati destinacijo, če dela vsak po svoje in težko sledimo cilju, da bi Bled enkrat postal turistična destinacija z višjo dodano vrednostjo in petzvezdičnim turizmom," je poudaril blejski župan Anton Mežan.

"Predvsem od leta 2015 dalje se na terenu praktično ni zgodilo skorajda nič, kar bi omejilo ali vsaj opozorilo tiste, ki gredo povsem prek zakonodaje, da morajo preveriti, kaj sploh lahko gradijo, da je treba za vsako stvar imeti gradbeno in na koncu tudi uporabno dovoljenje," je na problematiko pomanjkanja inšpekcijskih nadzorov opozoril Mežan.

Župani so sklenili, da bodo regijski koordinaciji inšpektorjev in inšpekcijskemu svetu poslali konkreten predlog, da bi takoj na začetku drugega leta opravili usmerjene nadzore na območju posameznih občin. Tako bi inšpektorji različnih področij opravili skupen nadzor in ugotavljali več kršitev, pri čemer tudi ne bi bilo pomislekov glede pristojnosti.

Žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar je prepričan, da bi bila izvedba takšnih nadzorov in izpeljava inšpekcijskih postopkov zelo pomembna z vidika splošnega preprečevanja kršitev v prihodnje. "To bi bilo ključno, da kršilcem sporočimo, da tako preprosto ne gre, in se nehamo izgovarjati na pomanjkanje kadra ter slabo zakonodajo," je poudaril Pogačar.

Tudi Mežan verjame, da se lahko le tako na kratek rok zagotovi, da se plaz kršitev ne bo nadaljeval. "Če bo nekaj vzorčnih primerov, da kršitve imajo neke posledice, potem se ta učinek domin zagotovo ne bo nadaljeval. Potem šele bo prišel korak, ko bomo lahko zadeve sanirali za nazaj," je dejal Mežan, ki ima po današnjem sestanku, ki sta se ga udeležili tudi dve inšpektorici, več upanja, da se bodo zadeve začele urejati.

Vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za naravne vire in prostor Martina Gašperlin je po sestanku z župani povedala, da je treba premisliti, kakšen bi bil preventivni učinek takšnih nadzora oziroma nadzorov, ki bi jih bilo treba seveda pametno izpeljati. Ni pa njihove izvedbe še mogla obljubiti.

Kot je pojasnila, bodo župani dali pobudo za skupne nadzore. "Potem pa bomo mi videli, ali bomo zadevo vključili v letni delovni program za prihodnje leto," je povedala in dodala, da je to odvisno od razpoložljivosti kadrov, saj se spoprijemajo z velikim pomanjkanjem inšpektorjev, zlasti gradbenih. Težava je tudi, da ob razcvetu gradbeništva ne dobijo novih inšpektorjev.

Kot je dejala, občine lahko podajo tudi prijave posameznih kršitev. Vendar se te prijave potem rangira in vprašanje je, kdaj njihova obravnava pride na vrsto. Prioritetno namreč obravnavajo primere nevarnih gradenj, ki ogroža življenje ali zdravje. Druga prioriteta so objekti v gradnji.

Ob velikem pripadu zadev ob premajhnem številu inšpektorjev zato lahko traja zelo dolgo, da posamezne prijave pridejo na vrsto.