Po podatkih Združenja Frank je bilo v Sloveniji sklenjenih okoli 20.000 kreditov v švicarskih frankih. Večinoma so jih najemali v letih od 2005 do 2008, največkrat za 20 let in za potrebe reševanja stanovanjskega problema. Težave so nastale, ko je švicarska centralna banka januarja 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto pri 1,20 franka za en evro, ki jo je z različnimi ukrepi na valutnem trgu branila dobra tri leta. Vrednost franka je v primerjavi z evrom precej poskočila, s tem pa so se drastično dvignili tudi mesečni obroki odplačevanja kreditov. Foto: Pixabay
Po podatkih Združenja Frank je bilo v Sloveniji sklenjenih okoli 20.000 kreditov v švicarskih frankih. Večinoma so jih najemali v letih od 2005 do 2008, največkrat za 20 let in za potrebe reševanja stanovanjskega problema. Težave so nastale, ko je švicarska centralna banka januarja 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto pri 1,20 franka za en evro, ki jo je z različnimi ukrepi na valutnem trgu branila dobra tri leta. Vrednost franka je v primerjavi z evrom precej poskočila, s tem pa so se drastično dvignili tudi mesečni obroki odplačevanja kreditov. Foto: Pixabay

Ministrstvo za finance ne bo več mediator pri poskusu reševanja problematike posojil v švicarskih frankih, ki jo je prevzelo po zavrnitvi predloga zakona za konverzijo posojil v frankih v DZ-ju.

Kot so sporočili z ministrstva, sporazumne rešitve ni mogoče doseči. V primeru vnovične vložitve zakona pa bodo vladi predlagali, naj mu ne nasprotuje.

Sodišče EU je v zadevi C-407/18 presodilo, da mora imeti v skladu z načelom učinkovitosti prava EU izvršilno sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške pogodbe o hipotekarnem kreditu, možnost na predlog potrošnika ali po uradni dolžnosti opraviti preizkus notarskega zapisa, ali vsebuje nepoštene pogoje v smislu Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, in pri tem odložiti predlagano izvršbo. Sodišče EU je pri tem poudarilo, da preventivni nadzor notarja, tudi če obstaja, ne zadostuje za zagotovitev učinkovitega varstva, zagotovljenega z Direktivo 93/13. Potrošniku mora biti zagotovljeno učinkovito sodno varstvo pred nepoštenimi pogoji tudi v fazi izvršbe. V okviru zagotavljanja visoke ravni varstva potrošnikov (38. člen Listine EU o temeljnih pravicah) je temeljni cilj učinkovito vzpostaviti enakost med ponudnikom in potrošnikom, ki je sicer v podrejenem položaju in nima možnosti vplivanja na vsebino pogojev, pri tem pa tudi odvrniti ponudnike od nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev. Sodišče EU je že večkrat poudarilo, da je navedeno enakost dolžno vzpostaviti nacionalno sodišče z zavrnitvijo učinkovanja nepoštenih pogodbenih pogojev, četudi potrošnik v tej smeri ni aktiven. Potrošniško varstvo ne uresničuje le zasebnega interesa konkretnega potrošnika, ampak tudi javni interes dviga življenjske ravni in kakovosti življenja v družbi. Vloge in odgovornosti nacionalnega sodišča se pri tem ne omejuje le na možnost, da se izreče o nepoštenosti pogoja, ampak je to njegova obveznost, ki jo mora izpolniti takoj, ko tak pogoj lahko zazna in presodi.
-peternovak100 2020-02-13T10:12:12+01:00
Špekulanti so špekulirali in izgubili, zdaj pa iščejo krivca povsod drugje. Nekateri se pretvarjajo, da so popolnoma opravilno nesposobni, da bi ja dosegli, da jim nekdo tretji pokrije izgube iz kockanja.
-joestar 2020-02-13T09:06:51+01:00
Jaz imam kredit z variabilno obrestno mero, ker v bistvu je to zame netvegano. Če bo zame ugodno, ga poplačam. Če bo šel euribor gor in me bo stalo več kot kredit s fiksno obrestno mero, bom pa banko tožil, da me niso ustrezno podučili o možnosti spremembe obrestne mere.
-K_ris 2020-02-13T09:57:42+01:00

Kompromisne rešitve ni mogoče doseči
Ministrstvo je na podlagi dialoga med obema združenjema v zadnjih mesecih pripravilo predlog sporazumne rešitve problematike. Združenje Frank je po njihovih navedbah načeloma sprejelo predlagane pogoje poravnave z nekaterimi dopolnitvami, Združenje bank Slovenije pa ne. Na tej podlagi na ministrstvu ugotavljajo, da sporazuma v obliki kompromisne rešitve ni mogoče doseči, zato zaključujejo vlogo mediatorja v tej zadevi. Spomnili so, da so v preteklih mesecih, po jesenski zavrnitvi zakona za konverzijo posojil v frankih, ki ga je ob podpori Združenja frank v DZ-ju vložil državni svet, vložili vnovičen napor v poskus reševanja problematike in večkrat preučili vse predloge Združenja frank za sistemsko rešitev problematike, tudi omenjeni zakonski predlog. Na ministrstvu vztrajajo pri stališču, da je za obe strani dogovorna rešitev, npr. v okviru zakonodaje, ki ureja zunajsodno reševanje potrošniških sporov, primernejša kot sistemski posegi v civilnopravna razmerja.

Glede na nivo neumnih komentarjev bom dodal še ta piškotek. Da bo CH centralna banka prenehala braniti razmerje CHF/EUR so banke dobile obvestilo cca. 15DNI predenj se je to zgodilo. To je celo bilo objavljeno na spletni strani CH centralne banke. Zakaj že Banke, ki bi po zakonu morale delati v dobro komitenta niso v tistih 15 dnevih ponudile konverzije, zakaj že?
-ivan121279 2020-02-13T11:18:55+01:00
Poslusaj kredita niste DOBILI ampak ste se zanj odlocili in ga vzeli. Bistvena razlika. Mi lahko pojasnis zakaj je socasno z vami vsak nekaj 10 tisoc ljudi enostavno najelo kredit v evrih, vi pa v svicarjih. Odgovor je preprost, ker ste spekulirali.
-Zvitapresta 2020-02-13T19:13:17+01:00
Ah ja. Spet komentarji v smislu "jaz že ne bi vzel CHF kredita" in "kolega se je hvalil in naslajal, ker sem jaz vzel kredit v EUR". Ljudje, gre za nepošteno prakso in dejstvo je, da sodišča ne sodijo tako kot drugod v EU. Ne razumem, da zagovarjate banksterje, ki smo jih vedno dokapitaliziral. Velikokrat še preveč. To plačujemo vsi. Smo še edina država, ki tega ni uredila oz. ne začenja urejati. Slovenija drsi navzdol na vseh področjih. Rajši, da bi urejali tovrstne zadeve, bomo davkoplačevalci zopet plačevali iz lastnega žepa. Tudi jaz, čeprav nimam veze s CHF kreditom. Dajte zbudite se že enkrat, tu ne gre za leve in desne, pametne in butaste,....Gre za osnovne zadeve, ki morajo v normalni civilizirani družbi veljati.
-demagog224 2020-02-13T10:01:11+01:00

Prevelik razkorak med združenjema
Ministrstvo je, kot so zapisali, v prizadevanjih, da se banke in kreditojemalci dogovorijo za kompromisno rešitev, izhajalo iz pravnih zadržkov do poseganja v sklenjena pogodbena razmerja z zakonom, obenem pa tudi iz razumevanja stiske posameznikov, ki so najeli posojila v frankih. Njihova ocena je bila, da je kompromis mogoč le, če bosta obe strani pristopili k dogovoru kot neke vrste poravnavi. Ker je med združenjema kljub pogovorom ostal razkorak glede nekaterih temeljnih konceptualnih vprašanj, so, kot so navedli, dodatno pripravili še nekaj predpostavk in pogojev kompromisne rešitve. A ker predlaganih pogojev poravnave nista sprejeli obe združenji, je ministrstvo presodilo, da v nadaljevanju ne more več posredovati med združenjema. Ostaja pa tako še naprej odprta možnost sodnega uveljavljanja kršitve pojasnilne dolžnosti bank ali obstoja nepoštenih pogojev kreditiranja potrošnikov.

V rokah si imel pogodbo, ki ti jo je prebral notar. Če ne veš kaj podpisuješ je to tvoj problem. Nisem še slišal, da bi koga prisilili v franke ali, da bi ponarejali pogodbe ali kaj drugega...
-Krtomir 2020-02-13T09:43:27+01:00
Ko vas naslednjič prime, da bi zagovarjali banke ali krivili kreditojemalce, se spomnite, da je čisto verjetno, da je vaše razmišljanje plod marljivega dela "Spin doktorjev" (PRovcev bank). Točke že poznamo: govoriti o tem kako so bili kreditojemalci v CHF itak privilegirani, govoriti o krivdi BS, strašiti s hudimi posledicami za bančni sektor in investicije v državi...Kronologija zgodbe je enaka v vseh državah: 1. oglaševanje toksičnih kreditov kot nekaj ugodnega in varneg...a 2. odvračanje kreditojemalcev od poplačila kreditov z najetjem novih v EUR 3. Diktiranje javnega mnenja, ki prikaže kreditojemalce v CHF kot špekulante, ko stvar postane katastrofalna 4. Najemanje spin doktorjev, vplivanje na sodnike.. 5. Strašenje javnosti, kako škodljivo bi bilo, če bi morale banke vrniti pokradeno. 6. sprevračanje prav vsake sodbe sodišča EU z vsemi še tako prozornimi argumenti 7. pritisk na politiko, ki ne razume razsežnosti problema.
-babalu14 2020-02-13T09:56:59+01:00
Zanimivo, da so banke vedno grde grde (tajkuni, Iranci, bančne luknje, itd)...ampak tukaj, pa so sigurno pošteno ravnale, ker potem lahko pumpamo svoj mali jaz na drugih nesrečnikih... bravo...
-Guggy 2020-02-13T09:38:15+01:00

Posojila banke odobravale zlasti med letoma 2004 in 2008
So pa na ministrstvu dodali, da bodo v primeru, da bo znova vložen predlog zakona o konverziji posojil v frankih v evrske, vladi predlagali, naj zakonskemu posegu ne nasprotuje. Ne nameravajo pa na ministrstvu sami pripravljati predloga zakona, in to zaradi omenjene ocene, da sta bodisi sporazumno reševanje bodisi sodna pot ustreznejša načina reševanja problematike. Posojila v frankih so banke, v največji meri tiste v tuji lasti, odobravale večinoma v obdobju med letoma 2004 in 2008, in so številne posojilojemalce zaradi občutne rasti tečaja franka, še posebej po odločitvi švicarske centralne banke januarja 2015, da ne bo več vzdrževala zgornje meje tečaja, pahnile v težak finančni položaj. Posojilojemalci so proti bankam z argumentom neizpolnjene pojasnilne dolžnosti o tveganjih, povezanih s tovrstnimi krediti, in celo zavajanja sprožili številne sodne postopke za ugotovitev ničnosti posojilnih pogodb. Kljub zdaj že precej jasni sodni praksi Sodišča EU-ja na tem področju praksa slovenskih sodišč ostaja različna, predvsem pa so postopki dolgotrajni in dragi.

Ne razumem...banka je hotela prevariti svoje stranke s pokvarjenim produktom Chf kredit...EU sodišče ,Eu komisija vse ostale države članice eu- ja in njihovi sodni sistemi so jih je dobilo z žlico v medu, sedaj se pa v naši državi "deželi " vsi skupaj sprenevedajo od sodnije, politike pa vse tja do bank....resnica bo tudi v Slo. prišla na dan, najverjetneje in za sigurno bomo ponovno davkoplačevalci plačali hinavske in zahrbtne igrice tujih bank, naše sodnije in drage vlade
-mprinc 2020-02-13T11:52:36+01:00
MENE ne bo nihče prepričal. S sodelavcem sva skupaj kredit jemala. On ni mogel prehvaliti kredit v švicarjih in se norčeval iz moje varnosti in neumnosti, ker sem jemal v evrih. Sedaj so seveda vsi drugi barabe, ker se njemu ni izšlo, kakor je planiral. To je kot, da bi tožil čez loto, ker nisi zadel.
-mmeeddoo 2020-02-13T09:34:15+01:00
Kje so zloženke o valutnem tveganju, ki jih je 2007 bankam posredovala Banka Slovenije in jih noben od CHF kreditojemalcev ni niti videl, kaj šele prejel? Svobodna izbira kreditojemalca ob zamolčanih dejstvih se po domače imenuje izkoriščanje, pravno pa PREVARA!!!
-brejvhart 2020-02-13T14:51:35+01:00