Ministrstvo želi občinam prepustiti odločanje o višini financiranja zasebnih vrtcev. Foto: BoBo
Ministrstvo želi občinam prepustiti odločanje o višini financiranja zasebnih vrtcev. Foto: BoBo

Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrtcih, ki med drugim prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register pri pristojnem ministrstvu.

Predlagana novela zakona o vrtcih poleg tega prinaša spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem od občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj.

....šolstvo....zdravstvo....sociala......domovi starostnikov.......ne more in ne sme biti odvisno od standarda občina......saj Republika Slovenija ni Zvezna država 200 in še nekaj državic - občin......potem naj jim Država prepusti še zakonodajo.....policijo.....sodstvo......
-QUENDI 2019-05-30 09:41:38
Vse kar je privatno naj se financira samo. Prav nihce jih ne sili da delujejo samostojno. Ce jim ne znese in so nerentabilni pa naj zadeve zaprejo. Mislim da nasa ustava veleva da smo pred zakoni vsi enaki. Meni tudi drzava ne sofinancira firme, ce mi ne gre dobro..halooo ??
-maja kibira 2019-05-30 09:50:05
Zelo očitno je, da se zadnje čase vračamo v neko obliko komunizma, kjer je vse in za vsakogar lahko le državno. Če gremo od začetka. To, da država nekaj financira, bi moralo biti povedano, da pravzaprav financiramo vsi davkoplačevalci, država le razdeljuje ta denar. In če tako povemo, potem je povsem vseeno, ali je nek vrtec zaseben ali javen (državni), bi moralo biti enako financirano za tiste, ki plačujejo davke enako. Ne gre za to, da država nekaj financira iz denarja, ki ga sama zasluži, temveč smo v resnici vsi davkoplačevalci tisti, ki dajemo v skupno malho in smo zaradi tega tudi upravičeni, da iz te malhe enako dobimo. Vsaj po mojem bi tako moralo biti. In že če se plačuje 85% sredstev, so tisti, ki v malho dajejo enako, potem pa dobijo samo 85%, prikrajšani, sploh, ker je tudi teh 85% le del za sprotno delo, ni pa tu notri stavb in še marsičesa. Iz tega je več kot jasno, da je zasebno neprimerno ceneje za državo. In zakaj se bori proti temu? Ker hoče imeti popoln nadzor, kar je pa značilnost Komunizma.
-Andrej 2019-05-30 10:17:35
Pri nas v zasebni vrtec otroke vpišemo zato, ker v javnem ni prostih mest. Da ne govorim, kdo vse ima prednost pred nami, ko se določa vrstni red... To je totalno skregano z zdravim razumom.
-skera 2019-05-30 09:56:58
Kaj bo s 100 zasebnimi vrtci?

Starši ne bodo mogli prosto izbirati
Direktorica zasebnega vrtca Vila Mezinček iz Kranja Hojka Oman pravi, da predlog ministrstva ne bo zmanjšal sredstva zasebnim vrtcem, temveč otrokom in njihovim staršem, ki imajo pravico do izbire predšolske vzgoje. "To pomeni, da starši ne bodo mogli prosto izbirati, kam bodo vključili svojega otroka, temveč bo to določila občina s svojim odlokom, koliko bo financirala vrtce," opozarja.

Pred časom je bila vrsta za vpis v enega od privatnih vrtcev v Ljubljani zelooo dolga. Glede na izkušnje iz javnega vrtca mi je povsem jasno, zakaj. O plačilu pa: državljani preko davkov plačajo za predšolsko varstvo (pa tudi osnovno in srednjo šolo). Starši otroka, ki hodi v privatni vrtec prav tako. Mar to pomeni, da bodo preko davkov plačevali javne vrtce, iz svojega žepa pa še 100% privatnega za svojega otroka? Kaj pa, če davke kar ukinemo, pa naj vsak plača, kar sam uporablja? Namig: manjšina časti večino
-železen 2019-05-30 10:10:56
Pa dobro, zakaj ni vsak otrok upravičen do sofinanciranja v nekem znesku, odvisnem od višin plač staršev in je to to? Kaj ima zdaj veze ali je zasebno ali javno ali je stara mama.
-ThePianoGuy 2019-05-30 10:03:22
Tale gonja proti zasebnikom gre pa v absurde. Strinjam se, da kar je javno ni nujno napačno. Strinjam se tudi, da kar je zasebno, ni nujno dobro.Vprašanje torej ne bi smelo biti javno ali zasebno, ampak kvalitetno in nekvalitetno. In če so občinski vrtci kljub nižjim cenam prazni, bi se morale občine vprašat o kvaliteti. Podobno kot pri zdravstvu, šolstvu in še kje. Pri nas pa se zaščiti "nacionalni interes", kvaliteta pa ni pomembna. To gre res v absurde.
-meta 2019-05-30 10:36:59
močna in vsemogočna država je to po čemer hlepenimo... nič zasebne iniciative; to je hudičevo kapitalistično seme! ko pa je treba otroke vpisat v vrtec, pa nikjer prostih mest. če pa je plan razširitve, je to za 10+ let. enako v zdravstvu, enako v domovih ostarelih, enako v šolstvu... ampak slovenčki to ljubijo! živela vsemogočna država!
-kingeston 2019-05-30 09:51:28

Dvotirna mreža zasebnih in javnih vrtcev
Na Mestni občini Ljubljana (MOL) podpirajo usmeritev ministrstva, ker imajo v javnih vrtcih nezasedena mesta. Kot ustanovitelj morajo plačevati prosta mesta v javnih vrtcih, sočasno pa tudi, avtomatično v skladu z zakonom o vrtcih, sofinancirati zasebne vrtce. Ta dvotirna mreža zasebnih in javnih vrtcev vodi v neracionalno rabo javnega denarja, so prepričani na MOL-u. "Te zadeve bi se lotila na drugi strani, zakaj financirajo prosta mesta? Kaj če bi tukaj spremenili način financiranja in zakon o vrtcih," jim odgovarja Omanova. Zasebni vrtci so še prepričani, da če bo državni zbor sprejel sporno rešitev, bo večina izmed njih vrata zaprla v treh letih.

Ne zavajajte!V LJ vrtcih je letos 500 otrok ostalo ne sprejetih v javne vrtce! Zasebni vrtci, v katere hodi manj kot 2% otrok ne uničujejo javnih financ, ampak dajejo možnost izbire, so "ogledalo" konkurenca javnim in so zato trn v peti SD-ju in vladi, ker rušijo mantro, da je javno tudi dobro. Čisto enako davkov plačujejo tudi starši, ki otroka dajo v zasebni vrtec pa jim vlada noče dati sofinanciranja. Sicer pa z mojimi davki plačujejo en kup stvari s katerimi se sam ne strinjam in jih ne podpiram.
-pozitiva 2019-05-30 10:16:44
Karnekaj je vprašanj, ki se porajajo. Zakaj pa so nastali zasebni vrtci? Iz kakšnih potreb? Želje staršev po 'drugačnem' pristopu k vzgoji? Pomanjkanju mest za vse otroke? Iskanju tržne niše za ustrezno izobražen kader, ki ne dobi službe? Koliko otrok nima možnosti obiska javnega vrtca, ker enostavno zakonodaja statusa staršev, začasno živečih v nekem kraju zaradi službe, ne priznava enakovredno in so avtomatsko pri točkovanju za vpis otroka diskriminirani kot drugorazredni državljani?! Kako je z navzkrižjem interesov in regulativo nad tem v t. i. zasebnih vrtcih glede 'posebne prehrane', ki jo starši zaradi verskih, nazorskih in drugih vzrokov "v dobro svojega otroka" zahtevajo od vzgojnovarstvene ustanove, pa je morda z vidika znanstvenih dokazov in dejstev zdravega in dobrega za odraščajoče ljudi, zgrešena? In kdo je tu poklican, da o tem sme in lahko sodi? To jih je samo nekaj...
-Tinkola 2019-05-30 10:03:16
Spet se bo vsa Slovenija prilagajala Ljubljani ali kaj? Imam oba otroka v zasebnem vrtcu, prvega smo tja vpisali, ker v javnem sploh ni bilo prostora, ravnateljica in tudi občina pa so nas takrat hladno odslovili, češ da to ni njihova stvar. Za drugega se je potem našel prostor, a smo ga kaj hitro izpisali, ko smo videli, da je vzgojiteljicam bila bolj pomembna popoldanska kava kot pa dejansko ukvarjanje z otrokom. V zasebnem vrtcu je otrok oseba, ima ime, ima potenciale, ki jih vrtec pomaga razvijati. V javnem pa je številka, samo en izmed mnogih otrok, ki jih je pač treba paziti do tretje ure (in niti minute dlje!), ker pač morajo. To so bile naše izkušnje.
-Coen 2019-05-30 10:08:44
Spoštovani, kot pri komentiranju vseh tem bi bilo tudi v tem primeru smiselno, da bi komentatorji dejansko kaj vedeli, pred napadejo zgolj zato, ker so v članku v istem stavku prebrali besedo "sofinanciranje" in "zasebni". Zasebni vrtci, ki so vpisani v razvid vrtec (in so s tem upravičeni do sofinanciranja), morajo zadostiti vsem kadrovskim, tehničnim in vsebinskim pogojem in to na enak način pod istimi pogoji kot javni vrtec. Ne glede na to dejstvo, pa jih občina financira zgolj v višini 85% do polne cene JAVNEGA vrtca, kar pomeni, da zasebni svoj "dobiček" išče v razliki v ceni med polno ceno javnega vrtca in svojo končno ceno. Preden pa do dobička pride, mora poravnati TRŽNO CENO storitev prehrane (za razliko od javnega vrtca), TRŽNO CENO najemnine poslovnega prostora (za razliko od javnega vrtca), vse dajatve, prispevke, regrese, bolniške... za zaposlene IZ LASTNIH SREDSTEV (torej od vseh končnih prihodkov, ki jih sestavlja delež občine in delež staršev, odvisno od dohodkovnega razreda), prav tako pa zasebni vrtec sam financirana vse investicije, vlaganja (na primer v igrišče vrtca). In nato na koncu, izračuna razliko med prihodki in odhodki in pride do zaključka, da te dejavnosti zagotovo ne izvaja z osrednjim ciljem zaslužiti, temveč preživeti. Tako kot na vseh področjih človekovega udejstvovanja pa tudi obstajajo kvalitetnejši in manj kvalitetni ponudniki oz. izvajalci storitev. Ta pa se lahko morda izlušči na drugačen način kot s tem z zakonom. Lep pozdrav, Gregor Pust
-gregor140 2019-05-30 10:35:43