Sporne maske iz papirnatega prtička in kuhinjske elastike. Foto: MMC RTV SLO
Sporne maske iz papirnatega prtička in kuhinjske elastike. Foto: MMC RTV SLO

Računsko sodišče je v četrtek v objavljenem poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje okužb z novim koronavirusom ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Od vlade in zavoda je zahtevalo popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je v poročilu zapisalo, da so pri izvedbi revizije upoštevali izredne okoliščine, v katerih so delovali revidiranci v času nabav zaščitne in medicinske opreme, ki so se odražale predvsem v nestabilnosti svetovnega trga, pomanjkanju zaščitne in medicinske opreme, hkrati pa v pomanjkanju informacij o tem razvoju epidemije covida-19 v Sloveniji.

Računsko sodišče: vlada, ministrstva in Zavod za blagovne rezerve niso bili učinkoviti
Cel čas obstaja le eno vprašanje: Kdo bo za to konkretno vse odgovarjal in kdo bo kaznovan? Ker to kaj se je dogajalo, je gospodarski kriminal in normalnega slovenčka v tem primeru čaka tudi nekaj let zapora, nobenega pogojnega in nobeno opravičevanje ga ne oprostita teh dejanj. Zraven tega pa naj expert za maske Počivalšek da na testiranje tudi njegove sarvjete z gumico,za katere je garantiral javno v živo,da povsem ustrezajo normativom. Pa zraven naj še razloži kdo je to nosil oz. kje so te maske zdaj?
-Etienko 2021-03-18T08:44:59+01:00
niso bili učinkoviti= diplomatski izraz za lopovščino
-alexalchi 2021-03-18T08:36:21+01:00
Do kdaj bomo še gledali, kako nam ljudje, ki niso niti % usposobljeni, uničujejo državo in prihodnost naših otrok....kam smo zabredli.Vsi drugi so krivi, le oni ne. Le oni so poklicani in izbrani. Brez madeža greha. Popolnost je njihova vrlina...
-Evaleš 2021-03-18T08:41:26+01:00

Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.

Iz poročila Računskega sodišča

Ni bilo učinkovite organizacije pri javnem naročanju
Po mnenju Računskega sodišča vlada, omenjena tri ministrstva in zavod niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. "Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti," je zapisalo Računsko sodišče v objavljenem poročilu revizije, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila konec decembra lani. Po mnenju Računskega sodišča obstoječe pravne podlage niso omogočale učinkovitega ravnanja revidirancev pri izvajanju ocenjevanja potreb. Ne glede na to pa so se nekateri revidiranci aktivirali, a je bilo ocenjevanje potreb po opremi večinoma neorganizirano, nesistematično in neenotno. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sicer učinkovito spremljalo razvoj epidemije, a se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj ni nemudoma pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb po urgentnih nabavah zaščitne in medicinske opreme, piše v poročilu Računskega sodišča.

Upam, da bo Janez rekel, da je bilo nekaj hudo narobe in da bo mogel nekdo odgovarjat. Pobožne sanje, saj vem.
-pamet.v.roke 2021-03-18T08:35:02+01:00
Rekel bo, da je za vse kriva prejšnja Šarćeva vlada, še posebej tedanji gospodarski minister Počivalšek, ne pa sedanji gospodarski minister Počivalšek pod njim. Pa še predprejšnja Cerarjeva vlada, še posebej njen gospodarski minister Počivalšek. Ergo - treba je kazensko ovaditi Cerarja in Šarca, ter predlagati pripor zanju!
-stewie 2021-03-18T08:47:21+01:00
Resno me skrbi, kako bodo porabili 7 millijard € evropskih sredstev za pokovidno obnovo, če imajo takšne "težave" že pri naročanju medicinske opreme. Ne vidim nekega 10-letnega načrta ne na vladni ne na opozicijski strani. Mogoč bi bilo še najboljše, da izgradimo 2 blok NEKa, in posodobitev železniške infrastrukture, če še kaj ostane pa za izgradnjo domov za ostarele/bolnišnic ter izšolanje zdravstvenega kadra. Imam slab občutek, da bo drugače vse skupaj izpuhtelo v preplačane vaške ceste, pa še kakšen vrtec in telovadnico na očinski ravni, da bodo župani imeli kaj za pokazat pred volitvami.
-MutiBaric 2021-03-18T13:03:35+01:00
Računsko sodišče: Državne institucije delovale netransparentno

Ugotavljanje zalog zaščitne in medicinske opreme zato ni bilo učinkovito, saj ni bilo celovito in natančno niti pravočasno, predvsem pa ob prvih ocenah potreb in prvih nabavah podatki o zalogah opreme niso bili na razpolago.

Iz poročila računskega sodišča
Vesel: Ni se vedelo, kdo je general; Počivalšek: Poročilo ne potrjuje korupcije

Sklepanje pogodb brez vpogleda in vpliva na obravnavo ponudb
Ugotavljanja zalog, med drugim tudi ugotavljanju števila razpoložljivih ventilatorjev, se je prvič lotilo na začetku februarja, prvi celovit seznam pa je pripravilo šele 31. marca, to je 18 dni po tem, ko je že nabavilo dva ventilatorja, oziroma 13 dni po tem, ko je zavod za blagovne rezerve že sklenil prve štiri pogodbe za dobavo 326 ventilatorjev. Ocene potreb po ventilatorjih so bile zgolj pavšalno določene, hkrati pa niso bile pravočasne niti niso bile ustrezno utemeljene, je ugotovilo sodišče. "Ugotavljanje zalog zaščitne in medicinske opreme zato ni bilo učinkovito, saj ni bilo celovito in natančno niti pravočasno, predvsem pa ob prvih ocenah potreb in prvih nabavah podatki o zalogah opreme niso bili na razpolago," je ugotovilo Računsko sodišče in dodalo, da posledično tudi ocenjevanje potreb po zaščitni opremi ni bilo enotno, realno, zanesljivo niti pravočasno. Zavod je od 14. marca do začetka junija lani sklenil 64 pogodb za dobavo zaščitne in medicinske opreme, od tega šest pogodb za dobavo 533 ventilatorjev, pri čemer več pogodb ni bilo realiziranih oziroma so bile realizirane le delno. Po mnenju Računskega sodišča vlada z ustanovitvijo medresorske delovne skupine, na katero je vlada prenesla del postopkov javnega naročanja, dodatno razpršila aktivnosti deležnikov pri javnem naročanju in s tem povzročila, da je zavod za blagovne rezerve sklepal pogodbe, ne da bi imel vpogled in vpliv na obravnavo ponudb.

Pri nabavi mask so reševali življenja, pri nabavi cepiva so pa gledali na ceno. ?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?
-darkwader 2021-03-18T09:30:30+01:00
"Poslušte, mi smo reševali življenja!" Razen pri decembrskem naročanju cepiva.
-SiriusB 2021-03-18T08:48:42+01:00
V glavnem, veliko hrupa za nič. Naj Veselu nekdo razloži, da kupovanje zaščitne opreme v razmerah najhujše vojne proti virusu ni isto kot FIFA. Maske nimajo certifikata? Drugih ni mogoče dobiti, kaj boš naredil? Ostal brez? Če nimajo certifikata, še ne pomeni, da so slabe, mogoče so vrhunske. Imamo določen odstotek ljudi, ki še vedno niso zmožni dojeti, da v izrednih razmerah kupovati ni isto kot kupovati v normalnih časih. Ventilatorji niso primerni za covid bolnike? Ni problema, jih vzameš in tiste, ki jih imaš že od prej, uporabiš za covid, te nove pa uporabiš za žrtve zastrupitev, opeklin, težke intenzive poškodb, alergike na pike žuželk itd, a res noben novinar ni pomislil na to?
-kindžal 2021-03-18T08:42:06+01:00
Janša zavrnil očitke o neučinkovitem nakupovanju zaščitne opreme

Sklepanje pogodb pod manj ugodnimi pogoji
Sklepanje pogodb v tem obdobju ni bilo učinkovito, saj zavod, vlada in medresorska delovna skupina niso zagotovili sistema sklepanja pogodb izključno na podlagi popolnih ponudb, je ocenilo sodišče. Zavod je tako v treh primerih sklenil pogodbe, čeprav za naročeno blago sploh ni pridobil ponudb. Vlada in ministrstvo za gospodarstvo sta po mnenju sodišča prispevala k temu, da so različne osebe, ki niso bile zaposlene na zavodu in niso imele pooblastil za sodelovanje, dajale zavodu konkretna navodila o tem, s katerim ponudnikom in pod kakšnimi pogoji naj sklene pogodbo, oz. so pomembno vplivale na nabavne postopke. Zavod je tudi v več primerih sklenil pogodbe pod manj ugodnimi pogoji, kot pa so izhajali iz ponudb, poleg tega pa tudi ni utemeljil razlogov za sklepanje aneksov neposredno po sklenitvi pogodb oz. še po preklicu epidemije, ko so bile naročene že zadostne količine opreme in so se okoliščine na trgu opreme že izboljšale. Kot ugotavlja sodišče, je zavod v dveh primerih izvedel postopek javnega naročanja in sklenil pogodbo za dobavo blaga šele po tistem, ko je bilo blago že dobavljeno in prevzeto. Po oceni sodišča so za neučinkovitost poleg zavoda, ki je bil formalno določen za naročnika opreme, soodgovorni tudi vlada, uprava za zaščito in reševanje, ministrstvo za gospodarstvo, medresorska delovna skupina in projektna skupina ter zunanji deležniki, ki so delovali v okviru medresorske skupine in zunaj nje.

Računsko sodišče vladi in zavodu naložilo popravljalne ukrepe

Računsko sodišče je naložilo vladi in zavodu popravljalne ukrepe in pripravo odzivnih poročil v 90 dneh po prejemu poročila. Vladi so naložili, naj z načrtom aktivnosti izkaže, kako bo poskrbela za spremembe in dopolnitve predpisov, da bodo v izrednih okoliščinah natančno določeni potek aktiviranja deležnikov ter sistem ugotavljanja zalog blaga, sistem ocenjevanja potreb po blagu in postopek sprožitve in izvedbe nabav blaga, ki naj se nemudoma razdeli uporabnikom. Vlada mora v odzivnem poročilu izkazati tudi, da bo petletni program blagovnih rezerv vključeval vse elemente, ki jih zahteva zakon o blagovnih rezervah.

Če je sodišče ugotovilo nepravilnosti potem so bile 1000 %. Po vojni so vsi generali pusti širsko javnost zato so pristojni organi. Najilmo si čistega vina da se je na kilometer vedelo, da bo računsko sodišče odkrilo nepravilnosti ki so jih našteli. Upam da bodo tudi drugi organi ukrepali policija sodstvoitn.
-Atbibarajev21 2021-03-18T09:33:21+01:00
V Nemčiji sankcije za vojne profiterje, en dva tri. Pri nas: Ne može nam niko ništa!
-Šubidu 2021-03-18T08:52:56+01:00
Če bi v ostalih službah tako delali bi leteli naslednji dan. In če bi bil Janša v opoziciji bi pregorel tviter, padale bi interpelacije in ustavne obtožbe.
-SamoRes 2021-03-18T08:39:17+01:00

Najbolj replicirani komentarji sekcije Slovenija v preteklem tednu:

Krek: Znova narašča število okužb v starostni skupini med 5. in 14. letom, šole ohranjamo odprte (30 odgovorov)

Že skoraj pol leta čakamo na podatek, koliko življenj je rešila policijska ura.
-KuntaKinte 11. marec 2021 10:24

Jugovzhodna regija ne izpolnjuje več pogojev za rumeno fazo (13 odgovorov)

In zdaj odpirajo lokale, da bo ja ves folk lahko navalil na kavice (ki so tako pomembne), namesto, da bi pustili vse zaprto.
-PixelBitch 9. marec 2021 10:19

Veliki grški turistični načrt: Odprli se bomo, s cepilnimi listi ali brez (12 odgovorov)

Pri meni je situacija zelo preprosta. Moj obisk in posledično moj denar dobi država oz. lokacija, ki me na mojem dopustu (oddihu) ne bo omejevala z omejitvami (maske, razkuževala), covid potnimi listi in podobnimi represivnimi ukrepi. Če takšne lokacije ne bo, pač ne grem na dopust, bom doma in denar ostane pri meni. Če bi vsi, ampak res vsi, razimšljali enako, bi t. i. smrtonosni novi koronavirus v roku par dni magično izginil.
-Coen 11. marec 2021 19:54

Kakšna bo nova slovenska zunanjepolitična strategija? (11 odgovorov)

Popolnoma zaupam trezni ter preudarni presoji ter modrosti nšagega voditelja, Janeza Janše kot tudi njemu vdanemu doslej najboljšemu zunanjemu ministru vseh časov v Republiki Sloveniji, gospodu Anžetu Logarju. Menim, da je potrebno stopiti skupaj z nam bratsko Republiko Madžarsko in poglobiti stike s Svetim sedežem v Vatikanu. Skupnost Višegrajskih držav bo vsak dan večja, velik in mogočen voditelj, gospod Viktor Orban, velik prijatelj našega voditelja, Janeza Janše, pa bo oblikoval novo ter enotno skupino držav, ki bo temeljila na krščanskih vrednotah ter nas popeljala na pot samostojnosti in enotnosti. Velika Avstro-Ogrska se počasi a nezadržno vnovič gradi in oblikuje. Slovenija s svojo zunanjo politiko, ki temelji na modrosti našega voditelja, stopa ob bok najboljšim in najuspešnejšim. Hvala ti, naš voditelj Janez Janša, ker nas vodiš ti. Po tvoji poti naprej!
-kopriva60918021 6. marec 2021 16:30

Višje sodišče znova zavrnilo pritožbo SDS-a glede odškodnine (11 odgovorov)

Vendar v nasprotni smeri pa tudi niso mogli dokazat nič. Sodišče ni imelo nobenega oprimljivega dokaza, zgolj indice in po indicih ponavadi sodišče ne obsodi. Pa ne zagovarjam SDS in JJ-ja.
-pohorjezeleno 11. marec 2021 10:43

Najbolje ocenjeni komentarji sekcije Slovenija v preteklem tednu:

L. Novak: Vsi "levi" mediji me niso tako popljuvali kot "uravnoteženi mediji v službi resnice" (387 priporočil)

Velik plus gospe za pokončno držo, sploh ker ve, da se bo sedaj usulo po njej ...
-r5 10. marec 2021 19:55

L. Novak: Vsi "levi" mediji me niso tako popljuvali kot "uravnoteženi mediji v službi resnice" (331 priporočil)

Gospa s hrbtenico in načeli. Premalo jih je.
-niceasmay 10. marec 2021 19:55

L. Novak: Vsi "levi" mediji me niso tako popljuvali kot "uravnoteženi mediji v službi resnice" (313 priporočil)

Reckliram. [b][i]Zelo me žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda takšnim manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar.[/i][/b] Tonin, pa gospod Iskreni in Jožef Levjesrčni Horvat bodo nocoj slabo spali.
-BellaCiao 10. marec 2021 19:53

L. Novak: Vsi "levi" mediji me niso tako popljuvali kot "uravnoteženi mediji v službi resnice" (294 priporočil)

Dobro da se je oglasila tudi Novakova in s tem tako točnim opisom.
-oliva 10. marec 2021 19:55

L. Novak: Vsi "levi" mediji me niso tako popljuvali kot "uravnoteženi mediji v službi resnice" (275 priporočil)

Novakova je Janšo označila za nedemokrata, nekristjana in nedesničarja. "Je kvečjemu skrajni desničar..." Bravo Ljudmila Novak, ženska, ki bo podrla berlinski zid na desnici. Janša je dobil kar mu gre.
-SamoRes 10. marec 2021 20:00