Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo

S pomočjo evropskih sredstev v Sloveniji že leta podpiramo številne uspešne zgodbe. V zadnjih petnajstih letih smo v več kot 6000 projektov oz. programov raznovrstnih prejemnikov - od državnih institucij, občin in podjetij, do različnih prejemnikov s področja šolstva, sociale, kulture, športa itd. usmerili dobre 4 milijarde evrov. Še dobre 3 milijarde pa jih bomo do konca leta 2023, ko se zaključuje izvajanje programskega obdobja 2014–2020. Za vsemi temi številkami stojijo konkretne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih, ki so jim evropska sredstva omogočila uresničitev njihovih sanj, prebivalkam in prebivalcem pa boljšo kakovost življenja zaradi boljših storitev, boljše infrastrukture in boljših pogojev za življenje in delo. Samo Evropski socialni sklad, ki letos praznuje 61 let delovanja, je na primer pomagal več kot 760.000 ljudem v Sloveniji na področju zaposlovanja, izobraževanja, javne uprave in na drugih področjih. Vsi ti projekti pa niso časovno omejeni, temveč se s časom le še multiplicirajo in imajo dolgoročne učinke. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za naš skupni razvoj. Teh je veliko tudi v programskem obdobju 2014–2020, v okviru katerega smo doslej podprli za več kot 1,8 milijarde evrov oz. več kot 300 javnih razpisov, programov in drugih naložb, s katerimi se udejanjajo poslovne ideje, spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost, vlaga v znanje, vseživljenjsko učenje in odpira nova delovna mesta. Na teh področjih je trenutno odprtih skoraj 30 razpisov. Tu so številne priložnosti tako za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki si želijo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Naš vsakdan je torej boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Vsak EU sofinanciran projekt je tudi moj oz. naš projekt, zato Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že četrto leto zapored organizira dneve odprtih vrat EU projekt, moj projekt, ki se jih je doslej udeležilo več kot 17.000 ljudi.

Letos bodo z evropskimi sredstvi sofinancirani projekti svoje zgodbe predstavljali na več kot 40 dogodkih po Sloveniji. Preko zanimivih delavnic, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja jih boste lahko spoznali v Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, Kopru, Krškem, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki in v Žalcu.

V Ljubljani bo kar osem dogodkov. Obiščite spletno stran www.eu-skladi.si in preverite, kaj vas čaka na prireditvi »Dan na Savi«, v lutkarskem muzeju in na Ljubljanskem gradu ter kaj za vas v parku Navlje pripravlja raper Trkaj. S Fajn teatrom se boste lahko družili na Mladinski postaji v Mostah in v Večgeneracijskem centru Skupna točka, ki je le eden od osmih večgeneracijskih centrov, ki bodo v okviru dogodkov EU projekt, moj projekt 2018 odprli svoja vrata. S pomočjo evropskih sredstev smo tovrstne centre vzpostavili v vseh slovenskih regijah, ponujajo pa možnosti za druženje, pridobivanje novih znanj in veščin ter spoznavanje novih ljudi in s tem izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja. Aktivnejšemu preživljanju prostega časa najmlajših prebivalcev pa je namenjen projekt Mladi za mlade, ki se bo s snežnim izzivom, šolo teka in drugimi družabno-športnimi igrami predstavil v Planici. Mlajši in tisti starejši so vabljeni tudi na Krožno pot vojaške zgodovine v Pivko.

Obiščite www.eu-skladi.si in izberite SVOJ EU projekt.