Foto: Oglasno sporočilo
Foto: Oglasno sporočilo
Tečaj posreduje udeležencem specifična znanja in spretnosti s področja pomorskega okoljevarstva.
Tečaj posreduje udeležencem specifična znanja in spretnosti s področja pomorskega okoljevarstva.

Training the Trainers je brezplačno usposabljanje v angleškem jeziku, namenjeno profesorjem italijanskih, slovenskih in hrvaških višjih tehniških in znanstvenih šol. Tečaj posreduje udeležencem specifična znanja in spretnosti s področja pomorskega okoljevarstva (pomorskega/ladijskega in obalnega). Cilj omenjenega usposabljanja je posredovati višješolskim dijakom (s pomočjo profesorjev) znanje o temeljnih problematikah s področja pomorskega okoljevarstva in jim tako omogočiti spoznavanje najvažnejših postopkov, ki so danes v rabi.

Okolje, pomorska industrija, gradnja ladij, spletna varnost in ekstremne razmere na morju so le nekatere izmed tem, ki jih bodo obravnavali v različnih tematskih sklopih. Usposabljanje vključuje različna tematska področja, organizirana v štirih sklopih. Vsak sklop obsega štiri ure, kar skupno znaša šestnajst ur frontalnega predavanja strokovnjakov s tega področja. Udeležba na usposabljanju Training the Trainers je brezplačna po zaslugi prispevkov, ki jih ponuja Evropska komisija.

Urnik predavanj:

SHIPS AND THE ENVIRONMENT: 5. Oktober 2018, 14:30 – 18:30

ONBOARD SYSTEMS – 12. Oktober 2018, 14:30 – 18:30

THE MARITIME INDUSTRY- 19. November 2018, 14:30 – 18:30

CONCEPTS OF I.T. ONBOARD- 26. November 2018, 14:30 – 18:30

Vsak učitelj se lahko udeleži enega ali več predmetov. Vsako področje vključuje dodatne podteme.

Kraj tečaja: Univerza v Trstu (Italija)

Za več informacij o tečaju in prijavo kliknite na naslednjo povezavo: http://www.assess-project.com/course/training-the-trainers/.

Pobudo sofinancira Evropska unija kot del projekta “Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea-ASSESS” (www.assess-project.com).