Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Po podatkih Eurobarometra več kot tri četrtine Evropejcev (78 odstotkov) pravi, da okoljske težave neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in zdravje (v Sloveniji 77 odstotkov). Več kot štirje od petih anketirancev (84 odstotkov) pa se strinja, da je okoljska zakonodaja na ravni EU-ja potrebna za varstvo okolja v njihovi državi. V Sloveniji se s tem strinja 89 odstotkov vprašanih.

Državljani so zaskrbljeni tudi zaradi stroškov onesnaževanja in pomanjkanja vode. Da bi morala podjetja plačati stroške čiščenja posledic svojega onesnaževanja, meni 92 odstotkov anketiranih Evropejcev, 74 odstotkov pa se jih strinja, da bi morali stroške poravnati javni organi. Da bi moral EU predlagati več ukrepov za reševanje vprašanj, povezanih z vodo, pa je navedlo 78 odstotkov vprašanih.

Izdelki, ki se prodajajo v EU-ju, naj ne škodujejo okolju

V 11 državah članicah državljani menijo, da je spodbujanje krožnega gospodarstva najučinkovitejši način reševanja okoljskih težav, temu pa sledi obnova narave. Anketirancem iz Slovenije pa se zdi najučinkovitejši način "zagotavljanje tega, da izdelki, ki se prodajajo na trgu EU, ne škodujejo okolju".

Raziskava je zaznala tudi pripravljenost za bolj trajnostno vedenje potrošnikov, pri čemer je skoraj šest od desetih anketirancev pripravljenih plačati več za trajnostne izdelke, ki jih je lažje popraviti, jih je mogoče reciklirati in/ali so proizvedeni na okoljsko trajnosten način. V Sloveniji je za tovrstne trajnostne izdelke pripravljenih plačanih 70 odstotkov vprašanih.

Kot del prehoda k bolj krožnemu gospodarstvu državljani podpirajo zmanjševanje količine odpadkov s pravilnim razvrščanjem odpadkov za nerecikliranje in uporabo embalaže za večkratno uporabo. Da bi zmanjšali količine odpadkov, bi skoraj polovica vprašanih (v Sloveniji 55 odstotkov) kupovala predvsem izdelke, ki nimajo več embalaže, kot je potrebno, več kot 40 odstotkov pa bi kupovalo predvsem izdelke v reciklirani embalaži (v Sloveniji 46 odstotkov).

Kot najbolj problematični so tako na ravni EU-ja kot tudi v Sloveniji plastični in kemični odpadki.

Želja po okrepitvi varstva pred kemikalijami

Več kot štirje od petih anketirancev je izrazilo zaskrbljenost zaradi vpliva škodljivih kemikalij, ki so prisotni v izdelkih, na njihovo zdravje (v Sloveniji 93 odstotkov). Da pri nakupih upoštevajo varnost izdelkov, je odgovorilo 72 odstotkov vprašanih Evropejcev.

Več kot polovica vprašanih meni, da je varstvo okolja na ravni EU-ja pred nevarnimi kemikalijami prenizko in bi ga bilo treba okrepiti. Tak odgovor je podalo tudi 53 odstotkov vprašanih Slovencev.

"Rezultati raziskave potrjujejo pomen zelene politike v vsakdanjem življenju Evropejcev. Spodbudna je močna podpora ukrepom, ki so v središču evropskega zelenega dogovora. Jasno je tudi, da državljani menijo, da je treba narediti še več dela za zaščito okolja, zlasti na področjih, kot sta varnost glede kemične varnosti in oskrba z vodo," je rezultate raziskave komentiral evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius.

Raziskavo Eurobarometer so izvedli med 6. marcem in 8. aprilom letos v 27 državah članicah EU-ja. Skupno je bilo anketiranih 26.346 ljudi. V Sloveniji so anketirali 1004 posameznike.